Swedish-American Chambers of Commerce Sweden (SACC-Sweden)

Sveriges regering och näringsliv efterfrågar frihandelsavtal med USA

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 11:41 CEST

”Seminariet blev snabbt fullsatt och vi glädjer oss åt det stora intresset för den svensk-amerikanska handeln. USA är Sveriges fjärde största exportmarknad men trots nära handelsförbindelser sedan många år behövs fler reformer göras för att underlätta affärerna. De svenska företagen efterfrågar dessutom kunskap och kontakter i USA, något som de 19 olika regionala kamrarna i USA är väl utrustade att hjälpa till med ”, berättar Therese Lindé, vd för SACC-USA

Sveriges handelsminister Ewa Björling inledde med en översikt av handelsrelationerna mellan Sverige och USA, målsättningen om fördubblingen av Sveriges export samt att utveckla en standard kring handelshinder. Därefter ställde moderatorn, den erkände Folke Rydén, frågor till den eminenta panelen, bestående av Jan-Eric Sundgren (vice vd Volvo Group), Lena Olving (vice vd SAAB Group), Kevin Lampe (politisk rådgivare Kurth Lampe), Per Strömbäck (talesperson Dataspelsbranschen).

Sammanfattningsvis önskade näringslivsföreträdarna på panelen att minska handelshindren för att få en ökad handel mellan Sverige och USA och handelsminstern Ewa Björling efterfrågade mindre prat och mer åtgärder om fria marknader:

”Sedan 2009 har jag drivit på förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Det har tagit mycket längre tid än vad jag trott, men nu hoppas jag att vi kan komma framåt och få ett resultat inom den kommande fem åren”, kommenterar handelsminster Ewa Björling.

För mer information kontakta:
Therese Lindé, vd SACC-USA: therese.linde@sacc-usa.org eller +1 301 979 5682

De Svensk-amerikanska Handelskamrarna finns i ett tjugotal regioner runt om i USA, samlade under en paraplyorganisation, SACC-USA, och är en central aktör i utvecklingen av handel och investeringar mellan Sverige och USA. Inom hela organisationen finns fler än 2000 medlemmar både i Sverige och i USA vilket gör SACC till den näst största europeiska Handelskammaren i USA. SACC erbjuder unik kunskap om affärskultur, marknad och regleringar i olika delstater samt fantastiska kontaktytor. I vårt nätverk finns en spännande blandning av entreprenörer, företagsledare, investerare, forskare och branschorganisationer samt statliga och regionala aktörer på bägge sidor av Atlanten. Detta sker genom seminarier, effektiva branschspecifika program och event, skräddarsydda affärsresor, intressant nyhetsflöde och kontinuerligt nätverkande. Mer info: www.sacc-usa.org