NS Sensus

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag allmänheten begär att riksdagsledamöterna värnar rättssäkerheten

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 21:46 CET

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag  allmänheten begär att riksdagsledamöterna värnar rättssäkerheten

Sveriges riksdag är medveten om att "makten utgår från folket". Sveriges riksdag fattar beslut och stiftar lagar men följer riksdagen upp beslut som är beslutade? Vid gränsöverskridande vård inom EU/EES är uppenbart i Sverige av idag "laglöst" land utifrån att EU-rättigheten till fri rörlighet underlåts systematiskt och generellt! Varför agerar icke Sveriges riksdag med i första hand att väcka fråga.

Tidigare pressmeddelande ombedes repeteras av journalist/media via denna länk 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-raettsskandal-709320

Uppenbart begås brottslig verksamhet inom Försäkringskassan vid handläggning av gränsöverskridande vård ärenden och dessa brottsligheter åtföljes av förvaltningsdomstolarna och således blir generellet alla svenska medborgare/allmänheten rättslösa(på detta specifika område) och så länge media/journalister tiger om detta och icke kritiskt granskar och objektivt rapporterar om detta till allmänheten bistår journalister/media denna rättslöshet att få fortsätta att verka gentemot allmänheten!

Vilken demokratisk utvecklingsprocess bistår då journalister/media allmänheten med?

Varför har Alf Karlsson, Peter Erikssons(riksdagsledamot och konstitutionsutskottets ordf.) juridiske rådgivare, undvikit att bevilja telefon möte med allmänhetens representant i dessa frågor, denna Alf Karlsson är Miljöpartiets, jurist, chef team samhälle, 
Miljöpartiet de grönas riksdagskansli, varför undviker denne att bistå allmänheten?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken   http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/