NS Sensus

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag anmodas taga ansvar för Försäkringskassans agerande gentemot allmänheten

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 22:27 CET

Gränsöverskridande vård och rättssäkerhet ligger varmt om allmänhetens hjärta, en "hjärtefråga!

EU-rättigheten till fri rörlighet har allmänheten betalat för sedan 1995 och nu är det dags att utkräva ansvar för vad som är högst rimligt utifrån att Försäkringskassan generellt och systematiskt undanhållit och underlåtit rättssäker handläggning över tid på området gränsöverskridande vård.

Via denna länk läser du skrivelsen till Sverige Regering och Sveriges riksdag

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/Sveriges-Regering-och-Sveriges-riksdag-sida-1-av-7-20130219-Allm%C3%A4nheten-Beg%C3%A4r-mycket-skyndsamt-svar-och-st%C3%A4llningstagande.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/