NS Sensus

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag Högsta förvaltningsdomstolen obstruerar emot EU-rätten

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 14:49 CET

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag  Högsta förvaltningsdomstolen obstruerar emot EU-rätten

EU-olagliga beslut är generella inom Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) vid gränsöverskridande vård inom EU/EES. Återigen en inlaga till HFD som bestrider lagligheten i besutat beslut av justitieråd. EU-olagligabeslut som då blir olaglig handläggning och olagligt beslut utifrån svensk lag inom HFD, är detta verkligheten av Sverige idag, ja tyvärr ett rättslöst land på detta område!

Du kan läsa hela inlagan via denna länkhttp://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2012/03/05/2012-03-05-hogsta-forvaltningsdomstolen-far-skrivelse-dar-lagligheten-aterigen-bestrides-i-beslut-som-hfd-beslutat-eu-olagligt-i/

Journalistiken och journalisterna har också en viktig uppgift i den demokratiska processen" och allmänheten förväntar sig att journalister och media tager sitt ansvar i denna demokratiska process och kritiskt granskar och gräver i denna uppenbara makt/myndighetesmissbruk och maktkorruption inom Sverige.


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/