NS Sensus

Sveriges Regering -- Om hur förvaltningsdomstolarna i Sverige icke tillämpar lika inför lagen principen, tills motsatsen är bevisad och ställt utom all rimlig tvivel är det nog så tyvärr!

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2012 14:03 CEST

Från Sveriges Domstolars webbplats www.domstol.se. Nyhetsbrev om EU-rätt 6 2012,  kom glädjande bevis för att  förvaltningsdomstolen i Falun inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen.

I alla ärenden som vi är involverade inom arbetsgruppen AMBU, se sidan 30 i juni rapport 2012, har vi begärt att förvaltningsdomstolarna, i alla instanser, ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, att få  begärt förhandsavgörande av EU-domstolen, men kategoriskt blivit nekade och därtill då utan motivering.

Varför tillämpar icke förvaltningsdomstolarna i Sverige lika inför lagen principen och då  vägrat inhämtat förhandsavgöranden i väldigt många mål som berör gränsöverskridande vård, läs mera via denna länk http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2012/10/14/2012-10-14-om-hur-forvaltningsdomstolarna-i-sverige-icke-tillampar-lika-infor-lagen-principen/


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/