NS Sensus

Sveriges Regering socialutskottets ordförande Kenneth Johansson m.fl.

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2011 11:13 CEST

Vilken trovärdighet har socialutskottets ordförande Kenneth Johansson och övriga politiker i Sveriges Riksdag?

Det är ingen som agerat i Sveriges Riksdag utifrån vad som delgivits dessa utifrån att den fria rörligheten inom hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES generellt förhindras/underlåts av staten Sverige. Sveriges Regering och Sveriges Riksdags alla ledamöter är informerade via e-post i flera omgångar om just detta men ingen har agerat, varför?

En mycket viktig del i debatten utifrån att just konkurens, patientmakt och konkurrenskraft omnämns av Kenneth Johansson. Kenneth Johansson satt i möte med bl.a. representanter för arbetsgruppen AMBU för över 2 år sedan. Han m.fl. riksdagspolitiker blev informerad om hur illa det är ställt med den fria rörligheten för svenska unionsmedborgare men har uppenbart glömt att han icke agerat i denna fråga! Där staten Sverige med Sveriges Regering i spetsen nu står inför att EU-kommissionen inom när framtid fattar beslut om hur de skall agera mot staten Sverige.

Utifrån att brott mot lojalitetsplikten, diskriminering av svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU påvisats till kommissionen(kartellbildning på hälso- och sjukvårdens marknad av staten Sverige för att just förhindra att den inhemska svenska vårdmarknaden konkurens utsätts av övriga vårdgivare inom EU/EES är påvisade till EU-kommissionen)har kommissionen nu att fatta beslut om fortsättningen i granskningsärendet mot staten Sverige.

Oavsett partifärg vore det önskvärt om Sverige Riksdag och dess ledamöter agerar för att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till just patientmakt/fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad som är en EU-rättighet!
Dvs. det är en EU-lagstadgad EU-rättighet för svenska vårdkonsumenter till denna ”patientmakt” och det är också via EU-rättspraxis fastslagit att det är inskränkaren som har bevisbördan om inskränkningar skall ske!

Alltså då skall detta styrkas med bevis/motivering(artikel 41 i Rättighetsstadgan) utifrån EU-rättspraxis av inskränkaren(normalt i Sverige Försäkringskassan) att svenska unionsmedborgarens rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad icke bevisligen finns, så sker inte i Sverige i dag! Rättighetsstadgan via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/Rattighetsstadgan.pdf

De kriterier som skall vara uppfyllda är mycket enkla och därtill fastslagna i EU-rättspraxis och gäller för alla unionsmedborgare därtill även svenska unionsmedborgare. EU-rättigheter som staten Sverige gjort allt vad som står i deras makt att generellt förhindra! Därför är EU-kommissionen nu i när framtid färdiga för beslut om åtgärd efter granskningsförfarandet är avslutat gentemot Sverige.

Det hade varit på sin plats att socialutskottets ordförande värnat om de svenska unionsmedborgarna EU-rättigheter till bättre vård och upplyst om kriterierna utifrån att för svenska patienter i deras patientmakts ställninggäller inte endast konkurens inom Sverige och landstingen i Sverigeutan hela vårdmarknaden inom EU/EES är tillgänglig för den svenske unionsmedborgaren!

Kriterierna är mycket enkla, om vården inte kan erbjudas i tid inom det egna landstinget innebär den fria rörligheten för vårdkonsumenten/patienten numera att hela EU/EES vårdmarknad är tillgänglig(konkurrenskraft).Alltså det är konkurens inom EU/EES om vårdkonsumenterna/patienten för att just utveckla hela hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!

Kenneth Johansson glömmer helt, lägligt, bort att nämna detta och uppenbart vill han värna om endast den svenska vårdmarknaden för det är där ”patientmakten” är stärkt enligt denne Johansson!(Se http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/29/vi-i-centerpartiet-bl-ser-till-strid-mot-juholt )

Om vården inte kan erbjudas i tid i hemlandstinget eller om bättre vård erbjuds inom annat EU/EES land då är alla vårdgivare inom EU/EES tillgängliga som vårdgivare till patienten och det är patientmakt! Därtill även om vården icke kan erbjudas i Sverige. Det slog Jelinek-domen i Regeringsrätten fast redan år 2004 men det kanske Kenneth Johansson helt lägligt glömt!


Nämnas kan också att även de mest innovativa behandlingsformerna är tillgängliga inom EU/EES för svenska unionsmedborgare 
som har EU-rättigheten till fri rörlighet på hela hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES. Enda hindret utöver det som nämnts är om i svensk lag begränsningar är inskrivna(könsstympningar t.ex.)
All gränsöverskridande vård skall prövas utifrån gällande EU-rättspraxis(så sker inte i Sverige idag vilket är orsak till att Sverige nu granskas av EU-kommissionen) och det Kenneth Johansson är patientmakt för svenska unionsmedborgare som numera är vårdkonsumenter med EU-rättigheter till att välja vårdgivare inom EU/EES! (Sveriges Regering har i skrivelse S2010/3209/HS till EU-kommissionen delgivit att Sverige icke har någon lag för gränsöverskridande vård!)

Tyvärr har Sveriges Regering där misslyckats(därför inledde EU-kommissionen granskningen av staten Sverige) och oppositionen i Sveriges Riksdag är helt passiva trots att de har fått kontinuerlig information via e-post(vilket kan bevisas) från arbetsgruppen AMBU och med sin passivitet är de så s.k. medskyldiga. Varför kasta sten i ett glashus när er uppgift är att ta ansvar vilket ni bevisligen icke gjort!

Ser gärna att alla gruppledar i Sveriges Riksdag tar upp tråden i denna debatt( http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/29/vi-i-centerpartiet-bl-ser-till-strid-mot-juholt)och läser nogsamt igenom den information de fått från undertecknad via e-post och kommer ”in i matchen” och lyfter frågan i debatten!

Vad vore lämpligare att frågeställningarna/debatten lyfts nu under Almedalsveckan?

Att prestera och leverera rättsäkerhet för svenska unionsmedborgare utifrån dessa EU-rättigheter är ert jobb och ansvar. Där har ni misslyckats helt på detta specifika område! Varför?

Att vara ärlig och säga som det är kanske inte är riksdagspolitikernas starka sida men de får nu chansen i debatten valfrihet i välfärden!


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

läs mera via länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php