NS Sensus

Sveriges Regering Varför granskas icke sittande regering av media?

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 03:00 CEST

Råder ”borgfrid” från media och journalister sida? Sverige är anmäld till EU-kommissionen, anmälningsdatum 2009-05-27, Sveriges Regering har två ggr. kommunicerat svar på frågeställningar från EU-kommissionen. Över 2 år har gått och anmälan/ärendet är icke ännu avgjort för nästa beslut!

Det ter sig märklig då ärendet/anmälan innefattar så mycket generella bevis för att Sverige uppsåtligt och grovt förhindrar den fria rörligheten generellt för alla svenska unionsmedborgare på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, så kallad gränsöverskridande vård.

Vargärendet kom kommissionen fram till beslut, mycket snabb handläggning, efter drygt 1 år och nyligen ett motiverat yttrande. Varför tar det så lång tid och man ännu icke kommit till beslut och över 2 år har gått sedan anmälan? Undrar journalisterna icke varför?

Har makten sådan makt att journalister är belagda med munkavel? Försäkringskassan känner inte till att Sverige icke har någon lag för gränsöverskridande vård, vilket bevisats generellt till EU-kommissionen, Sveriges Regering däremot i svarsskrivelse till kommissionen hävdar att Sverige icke har lag för gränsöverskridande vård!

Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar i sakfråga, vid handläggning av ärenden som berör gränsöverskridande vård, om gränsöverskridande vård inom EU/EES rubricerar ärenden utifrån svensk lag som inte finns enligt Sveriges Regerings svar till kommissionen. Dvs. vid handläggning av gränsöverskridande vård ärenden inom dels FK och dels inom vissa förvaltningsdomstolar. Undrar journalisterna inte varför detta fortgår?

Domstolsverket verifierar att målrubriceringskod finns sedan 2009-05-25, 50 Socialförsäkringsrätt inom EU, men denna har icke använts av förvaltningsdomstolarna, vissa av dessa skall tilläggas dvs. de som granskats av arbetsgruppen AMBU.

Sverige har varit medlemsland sedan 1995 men domstolsverket kom först 2009 fram till att lägga in målrubriceringskoden som påvisats först 2009, mycket märkligt? Undrar journalister varför sådant kan försiggå i Sverige ogranskat av journalister?

Att kritiskt granska och delge allmänheten när makten visar sig vara mer eller mindre korrupt, generellt alla svenska unionsmedborgare förhindras EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES vilket är bevisat till EU-kommissionen.

Vargarna, ca 230 st., det ärendet har skrivits mycket om av journalister och delgetts allmänhet. Men på det som nu delges alla er i mediebranschen/journalister och även delgetts tidigare är man icke intresserade att kritiskt granska, varför undrar många från allmänheten?

ÖA som har fått massor av fakta om hur det generellt sett är i Sverige utifrån anmälan av 2009-05-27 har ställt frågor till EU-kommissionen om när beslut kommer om nästa åtgärd men icke fått något svar? ÖA har ombetts ställa frågor till Sveriges Regering som är obesvarade av Sverige Regering men avgör själva om de ska göra det!

Dessa frågeställningar har ställts av arbetsgruppen AMBU 2010-11-19 till Sveriges Regering och endast Sveriges Regering kan besvara frågeställningarna. Dessa är av största vikt att få svar på utifrån att svaren, om de någonsin kommer allmänheten till del, är av vikt för att garantera fullständig rättsäkerhet i ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES vid handläggning inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Sveriges Regering vägrar besvara frågeställningar, frågan är om de kan vägra journalister svar på frågeställningarna?

Du hittar hela skrivelsen via denna länk http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/AMBUskrivelseTillSverigesRegeringSocialdepatementetOchKomplettringTillEUkommissionen20101119.doc

Är alla svenska unionsmedborgare berättigade till att journalister ställer dessa frågor till Sveriges Regering för Sveriges Regering kan förmodligen icke utan konsekvenser neka journalister svaren?

Ligger det i allmänhetens intresse att få fullständig rättsäkerhet vid handläggning inom dels Försäkringskassan och dels inom förvaltningsdomstolarna vid ärenden som berör gränsöverskridande vård?

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Du kan läsa mer om och av arbetsgruppen AMBU via denna länk http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken    http://nackskadeforbundet.se/AMBU.php