NS Sensus

Sveriges Regering - Varför har DO underlåtit åtfölja EU-rätten i anmälan mot Försäkringskassan(FK)?

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 22:26 CEST

Sveriges Regering -  Varför har DO underlåtit åtfölja EU-rätten i anmälan mot Försäkringskassan(FK)?

Många turer inom DO utifrån anmälan mot FK, frågan är varför DO underlåtit att åtfölja EU-rätten vid handläggning av anmälan mot FK, vem vill DO skydda, funktionshindrade eller FK?
DO har ett uppdrag , DO har bevisligen skyldighet att tillämpa Rättighetsstadgan/EU-rätten och EU-rättspraxis fullt ut vid denna anmälan mot FK, men har ej så gjort, varför? Myndighetsförtryck av DO mot allmänheten?

Du kan läsa mera via denna länk

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2012/03/26/2012-03-26-varfor-har-do-underlatit-atfolja-eu-ratten-i-anmalan-mot-forsakringskassan/

För allmänheten

Ulf Bittner, en av tre inom arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/historik/


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/  http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/historik/