Software Innovation

Sveriges Riksbank moderniserar sin ärendehantering

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 11:00 CEST


Sveriges Riksbank kommer att ersätta sitt gamla diarieföringssystem med dokument och ärendehanteringssystemet Public 360° i syfte att få en modernare och effektivare hantering av sina ärenden. Det nya systemet är tänkt att omfatta Riksbankens hela ärendehanteringsprocess.

För att modernisera och effektivisera sin hantering av dokument i ärendets hela livscykel har Riksbanken upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem. Det vinnande anbudet blev systemet Public 360° från anbudsgivaren Tieto Sweden AB.

 

För mer information
Jan Sjöbrand, Sales Executive, Software Innovation Sverige
Epost: jan.sjobrand@software-innovation.se
Tel: 070-962 0303

Om Software Innovation:
Software Innovation är ett Skandinaviskt programvaruföretag med en växande internationell närvaro. Vi utvecklar och säljer programvara för Enterprise Content Management och informationshantering byggt på Microsoft-teknologi och har närmare 30 års kompetens och erfarenhet av att leverera standardlösningar för dokumenthantering, ärendehantering och teknisk dokumentkontroll. Vår mission är att hjälpa verksamheter med att göra information till sin mest värdefulla resurs. Software Innovation har ca 300 anställda i Oslo, Stockholm och Köpenhamn och ett utvecklingscenter i Bangalore. Lösningen säljs och levereras även genom ett internationellt partnernätverk. Vi erbjuder produkterna ProArc, Business 360°, Public 360° och DocuLive, som i dag används av över 600 verksamheter och 200 000 användare i privat och offentlig sektor. www.software-innovation.se

Om Tieto

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks. 
Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 17 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.