Lex Press AB

Sveriges samtliga miljömål i en rättsfallsdatabas.

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:29 CEST

MiljöLex har scannat och tolkat alla svenska miljömål sedan 2004 och skapat rättsfalladatasen MiljöLex TOTAL. Idag finns närmare 7 000 rättsfall i sökbar fulltext i databasen. Uppdatering sker dagligen.

Nyhetsbrevet och rättsdatabasen MiljöLex har funnits sedan 1999. Tjänsten togs tacksamt emot av miljöjurister inom både den privata och offentliga sektorn.
Av landets hundratals årliga rättsfall väljer våra jurister ut de domar som de bedömer är av intresse. Juristerna skriver fem-sex artiklar i veckan. Huvudinriktning är självklart rättsbevakningen av Miljööverdomstolen och i förekommande fall HD. Vi har även hämtat en del av vårt artikelunderlag från miljödomstolarna och i några fall från EG-domstolen, hovrätterna och tingsrätterna.

Det har samlats en ansenlig mängd artiklar och domar genom åren. Drygt 2 670 har vi skrivit om. Men vi tycker inte detta är tillräckligt. Därför adderar vi ytterligare närmare 4 000 rättsfall från miljödomstolarna i den nya tjänsten MiljöLex TOTAL. Det innebär att MiljöLex TOTAL täcker samtliga miljömål i Svenskt rättsväsende.
Vi har sparat dessa rättsfall i fulltext, vilket gör att det går att söka efter enskilda ord och begrepp. Jurister och andra som arbetar inom miljöområdet kan genom abonnemang förvissa sig om att de kan få precis vad de behöver och inget annat.

MiljöLex är Sveriges mest omfattande rättsfallsdatabas inom miljörätten med närmare 7 000 rättsfall. Uppdatering sker dagligen.
MiljöLex ges ut av Lex Press AB som är pionjär inom miljörätten som publicist sedan 1995.
Lex Press rättsfallsdatabaser omfattar mer än 85 000 rättsfall i fulltext.


För med information kontakta

Kenny Fredlund, info@lexpress.se

0470-72 66 30
0708-187315

Lex Press AB
Prästgården
342 53 Lönashult

www.notabene.se