Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges sociala utgifter – ungefär som i övriga Europa

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:43 CET

Välfärd 2003:4

Sverige brukar sägas vara det land i världen som har de klart högsta sociala utgifterna. Men man kan beräkna storleken på de sociala utgifterna på mer än ett sätt. En förfinad beräkningsmetod visar att de sociala utgifterna i Sverige ligger på ungefär samma nivå som i flera andra EU-länder

I samma nummer av VälfärdsBulletinen finns också bl.a. artikeln Ungdomar –en grupp i kläm.

Publikation
En utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Efter skatt – om sanningen ska fram (Ds 2003:12).

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Demografisk analys och Jämställdhet
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 72

Förfrågningar
Hans Heggeman, SCB
Tfn 019-17 68 10
Epost hans.heggeman@scb.se

Ilija Batljan, Socialdepartementet
Tfn 08-405 33 41
Epost ilija.batljan@ministry.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.