ManpowerGroup

Sveriges starkaste jobbprognos i väst

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:14 CEST

Arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län har efter flera negativa kvartal nu lämnat landets starkaste sysselsättningsprognos. Sysselsättningstrenden har stärkts med hela 16 procentenheter och är nu den högsta på över tre år. I övriga landet går även Stockholms- och Uppsalaregionen bra medan Skåne backar något.

Bland de undersökta branscherna lämnar finans-, fastighets- och konsultbranschen den i särklass starkaste jobbprognosen medan både byggbranschen och gruvindustrin förväntar sig sysselsättningsnedgångar.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Västra Götalands och Hallands län är +12 procent, en rejäl ökning med 16 procentenheter både jämfört med föregående kvartal och med samma tidpunkt för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +6 procent.

-  Västsveriges jobbprognoser har tyngts av problemen i fordonsindustrin men nu är en tydlig vändning på väg. Att samtliga regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det kommande kvartalet bådar givetvis gott för fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Stockholm och Uppsala går fortsatt bra

Arbetsgivarna i samtliga sex regioner lämnar en positiv prognos inför årets sista kvartal, vilket inte skett tidigare under 2014. Västra Götalands och Hallands län gör alltså en rejäl upphämtning, och Stockholms- och Uppsalaregionen går också fortsatt starkt. Östra Götalands arbetsgivare förväntar sig en positiv sysselsättningshöst. Skånes sysselsättningstrend ligger på +6 procent, trots en nedgång med sju procentenheter från förra kvartalet. Även mellersta Sverige drar ner prognosen en smula medan norra Sverige ligger kvar på försiktigt optimistiska +5 procent.

Byggbranschen och gruvnäringen backar men finans- och fastighetsbranschen går starkt

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast går, precis som de två senaste kvartalen, finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som ökar till höga +18 procent. Transportsektorn ser ut att komma på fötter igen och är den bransch som ökar mest jämfört med föregående kvartal. Även de gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske) förväntar sig ökad sysselsättning efter en period med negativa prognoser. Sämre går det dock för byggbranschen som återigen drar ner sin prognos både på kvartals- och årsbasis, och för gruvnäringen vars positiva arbetskraftsefterfrågan under sommaren ersätts med en negativ höstprognos.  

Små förändringar globalt men både USA och Grekland ökar

Globalt rapporteras relativt små förändringar på arbetsmarknaderna. På vissa håll utvecklas sysselsättningsplanerna dock rejält, exempelvis Grekland som fortsätter den positiva förändring som inleddes får två år sedan och USA vars sysselsättningstrend gått stadigt uppåt de senaste kvartalen. Brasilien och Kina rapporterar fortsatt stor arbetskraftsefterfrågan, men på nivåer långt under tidigare prognoser.

Hela 36 av de 42 undersökta länderna positiva sysselsättningsplaner. Starkast prognos kommer från Indien, Taiwan och Nya Zeeland medan de svagaste – och enda negativa – rapporteras från arbetsgivarna i Spanien, Italien, Irland, Tjeckien samt Finland. Generellt har de globala prognoserna gått ner något jämfört med förra kvartalet men trots detta är de starkare än de var för ett år sedan.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2014 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (88 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +6 procent.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

·  Rapporten i sin helhet

·  Film där VD beskriver resultaten

·  Diagram

·  Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher
Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2015 presenteras den 9 december 2014.

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.