Studieförbundet Vuxenskolan

Sveriges största folkbildarmöte

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:59 CEST

På lördag och söndag möts 400 folkbildare från hela landet på
Aros Kongresscenter i Västerås, vid Studieförbundet Vuxenskolan förbundsstämma.
Sveriges största folkbildarmöte.

På programmet står fastställande av ett strategidokument för de kommande två åren. Det innehåller folkbildningens
utmaningar, fyra strategiska långsiktiga mål samt ekonomiska förutsättningar.

Istället för traditionellt kommittéarbete arbetar stämman för
första gången i Påverkanstorg.
Syftet med påverkanstorget är att skapa en mötesplats där fler kommer till tals
och är aktiva i debatten och därmed i beslutsprocessen.

I strategidokumentet står bl a att läsa:

Många nås dag inte av folkbildningen. Det kan handla om personer som bor och verkar i
utsatta områden i segregerade städer, men också om personer som på grund av
ålder och/eller funktionsnedsättning inte ges möjlighet att ta del av
insatserna. Det riskerar att förstärka ett delat Sverige. Det är inte
acceptabelt.

Förbundsstyrelsen föreslår, utifrån analysen av
folkbildningens framtida utmaningar, förbundsstämman att anta fyra strategiska
mål som blir styrande för verksamheten de kommande två åren:

1. Unga i utsatta situationer erbjuds en individuell bildningsresa

2. Personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet att utveckla egenmakt

3. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling

4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet

Det blir stora förändringar i förbundsstyrelsen. Sex nyval föreslås
- Anna Ivarsson, Stockholm
- Eva Karin Hempel, Vellinge

- Thomas Olofsson, Luleå

- Thomas Jansson, Trosa

- Christer Nylander, riksdagsledamot, representant för Folkpartiet Liberalerna

- Per Lodenius, riksdagsledamot, representant för Centerpartiet

Handlingar, program, mm kan hämtas från www.sv.se och sedan den ”gröna knappen” – ”gå till
SV:s stämmosajt”.

Media är välkomna att närvara under förbundsstämman som
börjar lördag den 15:e juni kl 11.30 och avslutas söndag 16:e juni kl 14.30.

Ytterligare information

- Niklas Lundgren, förbundschef, niklas.lundgren@sv.se, 0708-553065

- Anders Öhbreg, pressansvarig, anders.ohberg@sv.se, 070-6263888