RISE Research Institutes of Sweden AB

Sveriges största industriforskningsinstitut blir ännu större

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:38 CEST

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut går samman med YKI, Ytkemiska Institutet, som vid årsskiftet 2005/2006 blir ett dotterbolag i SP-koncernen. Därmed stärks rollen som Sveriges främsta FoU-resurs. – YKI är världsledande inom sitt område ytkemi och blir ett värdefullt tillskott för vår verksamhet. Tillsammans får vi en ännu starkare internationell konkurrenskraft, vilket gynnar våra kunder, säger SPs vd Claes Bankvall. Detta är ett led i den omstrukturering av industriforskningsinstituten som pågått de senaste åren. Sedan 2004 har även Trätek och SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik valt att gå in i SP-koncernen som efter årsskiftet kommer att ha cirka 830 kvalificerade forskare och tekniker och omsätta ca 710 Mkr. – Samgåendet ger fördelar för både YKIs och SPs kunder genom att de får tillgång till den totala kompetensen och de kraftfulla experimentella resurser som sammantaget finns inom SP-koncernen. Dessutom stärker YKIs nära samarbete med över hundra universitet och särskilt KTH vår utveckling mot ökad samverkan med universitet och högskolor, säger Claes Bankvall. – Förväntningarna är stora, både ifråga om att kunna leverera ännu större värde till kunderna som att utöka det akademiska nätverket. SP är ett polytekniskt institut med partners som kompletterar YKIs samarbetspartners. Dessutom tror vi att den totala kompetensen hos instituten ska resultera i framgång ifråga om att locka till sig EU-forskningspengar, säger Bruce Lyne, vd YKI. Med detta som bakgrund har YKIs industriella ägare, de 80 företagen i Föreningen Ytkemisk Forskning, gett sitt eftertryckliga bifall till att YKI blir ett dotterföretag till SP. SP har med sina ca 760 medarbetare en betydande roll i det svenska innovationssystemet och är idag det svenska institut som har störst bredd inom forskning och teknologiutveckling. SP arbetar med behovsmotiverad forskning och experttjänster för de flesta branscher inom teknik-, material- och processutveckling samt teknisk utvärdering och mätteknik. Forskningsinstitutet SP är ett aktiebolag som ägs av Näringsdepartementet. Läs mer på www.sp.se YKI har 90 anställda och är det internationellt ledande industriforskningsinstitutet inom tillämpad yt- och kolloidkemi. Kunderna finns inom en rad branscher, bland annat läkemedel, bioteknik, livsmedel, kemi, papper och färg. Läs mer på www.yki.se För mer information: SP, vd Claes Bankvall, 033-16 51 01, e-post: claes.bankvall@sp.se YKI, vd Bruce Lyne, 08-5010 6008, e-post bruce.lyne@surfchem.kth.se