Security Solution Scandinavia AB

​Sveriges största infrastrukturella incident i år skall analyseras!

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 10:31 CEST

Natten till den 24 juni, 2016, inträffade en olycka på Södertäljebron, väg E4. En lastbil på väg söderut på bron körde in i och skadade delar av brofästet så kraftigt att södergående körfält stängdes av. Första prognosen var att det skulle ta två veckor innan bron var reparerad och trafik kunde släppas på igen. Det visade sig senare att det krävdes så omfattande reparationsarbeten att bron inte öppnades igen förrän 22 augusti.

Södertälje kommun har med anledning av olyckan beslutat att genomföra en analys för att se vilka konsekvenser olyckan inneburit lokalt i Södertälje, vilka åtgärder som genomfördes initialt och löpande under hela avbrottet samt hur man bättre kan förbereda sig inför eventuella olyckor i framtiden. Security Solution har fått i uppdrag att genomföra denna analys, vilken kommer att pågå under delar av hösten och vintern.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi ger våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.