Encubator AB

Sveriges största innovationspris utsett - Båda vinnarna från Encubator

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 15:54 CEST

När det nationella innovationspriset SKAPA delades ut den 11 oktober stod det klart att Encubators portföljbolag Acosense vunnit ”SKAPA Utvecklingsstipendium”. Dessutom kammade det nyskapade bolaget Cryptango hem segern i ”SKAPA Framtidens Innovatör”.

SKAPA-priset, som årligen delas ut av Stiftelsen SKAPA, är landets största och mest prestigefulla innovationspris. Priset har delats ut sedan 1968 till minne av Alfred Nobel. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. 

Vinnaren Acosense, som drivs av Linnéa Lindau, har ett online instrument som i realtid kan mäta processegenskaper såsom torrhalt, viskositet och massflöden för olika processindustrier. Idén kommer urprunglingen från Encubators idépartner ABB genom Thomas Edström och drevs som ett innovationsprojekt tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship 2008-2009.

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Linnéa Lindau har utvecklat en metod som är viktig för processindustrier både i Sverige och internationellt, säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA. Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA-priset delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson.

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en del av regeringens satsning Ungas Innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och VINNOVA.

Vinnaren i detta segment är det nystartade bolaget Cryptango som startats av Encubator, Chalmers School of Entrepreneruship samt idépartnern Informasic. Cryptango drivs av entreprenörerna Hassan Jalal och Ahmad Alsegoff.

Cryptango fokuserar på trådlös kommunikation inom industri- och automationsmarknaden, särskilt inom samhällets kritiska infrastrukturer. De trådlösa kommunikationslänkar som används i moderna SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) är sårbara på grund av deras oskyddade ”over-the-air” länkar. Genom att lägga till en säkerhetslösning (Xcrypt) kan dessa länkar direkt få en mycket hög säkerhetsnivå. Xcrypt-enheterna kan också adderas till befintlig infrastruktur, vilket ger möjligheter till en enkel och smidig installation.

Encubator gratulerar Acosense till 300 000 kr och Cryptango till 75 000 kr! 

 

För mer information kontakta:

Linnéa Lindau, VD Acosense, 0730 – 79 42 08
Hassan Jalala, Affärsutvecklare Cryptango, 0767-920 083
Mats Olsson, ordförande i SKAPA, 0739-81 50 67


Mer om Innovationspriset SKAPA
www.stiftelseskapa.se


Mer om Acosense
 och Cryptango
www.acosense.com
www.cryptango.com

Encubator är en Chalmerskopplad inkubator som förverkligar affärsidéer tillsammans Chalmers School of Entrepreneurship. Genom att matcha bra affärsidéer med ambitiösa affärsutvecklare, samt tillföra kapital, kunskap och nätverk, skapar Encubator nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 har över 50 bolag skapats. www.encubator.com