Envisions

Sveriges största konferens inom hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 06:00 CET

Den 20-21 april genomförs konferensen för 7:e gången i Västerås. Årets tema är "Vatten - Hållbar vattenanvändning en förutsättning för välfärd och utveckling". Med en stark koppling till klimatfrågan.

Konferensen görs i syfte att förmedla ny kunskap och inspiration runt om bland Sveriges kommuner, landsting, regionförbud, länsstyrelser och företag. Moderator för Envisions 2010 är Alice Bah Kunnke.

Programmet är planerat till två dagar fördelat på både plenum, debat och seminarier. Löpande information, nyheter och program kommer att läggas ut på www.envisions.se.

2010 års huvudrubriker är:

Miljöteknikexport

Klimatanpassning & samhällsplanering

Ansvarsfrågan industrin - företagen & samhället

Uppföljning av Köpenhamn

Östersjöstrategin

Vattendirektivet

Miljömålen - nya perspektiv

Envisons 2010 arrangeras av Västerås stad, Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län i samarbete med Vattenmyndigheten, SKL, Miljödepartementet, Utrikesdepartementet, Mälardalens Högskola, Boverket, SIWI, SMHI och SIDA.