Nordisk Vindkraft

Sveriges största landbaserade vindkraftsanläggning invigs- HgCapital och Nordisk Vindkraft firar Havsnäs

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:00 CEST

Havsnäs vindkraftsansläggning, den största i Sverige på land, invigs officiellt idag den andre september 2010. Under ceremonin sammanstrålar svenska myndigheter, industrirepresentanter, markägare och ledare från Strömsunds kommun, vars ordförande Karin Stierna klipper bandet. Vindkraftsanläggningen, belägen norr om Strömsund i Jämtland har en installerad kapacitet på 95,4MW och genererar ren, förnyelsebar el till cirka 50 000 hushåll varje år.

 Havsnäs vindkraftsanläggning är utformad så att vindenergin kan tas till vara på bästa sätt, samtidigt som hänsyn tas till andra intressen i området, den består av 48 vindkraftverk av modellen Vestas V90, 70 kilometer väg, transformatorstation och 5 vindmätningsmaster. Vindkraftverken är belägna på tre höjder; Ritjelsberget (21 vindkraftverk), Järvsand (16 vindkraftverk) och Ursåsen (11 vindkraftverk). Byggnationen pågick i knappt 2,5 år med start i mars 2008 och färdigställande under sommaren 2010. Nordisk Vindkraft har haft huvudansvaret för uppförandet, med underentreprenörer och lokal arbetskraft som har utfört större delen av byggnationerna.

Vindkraftsanläggningen ägs till 75% av HgCapital och till 25% av Nordisk Vindkraft, som arrenderar marken från lokala markägare och SCA. Anläggningen drivs av Nordisk Vindkraft på uppdrag av ägarna.

Nordisk Vindkrafts VD Arne Lorenzen säger:

Jag är tacksam för det stöd Strömsunds kommun och lokala aktörer har visat under hela projektet.Jag är stolt över våra duktiga medarbetare, vars ständiga fokus på såväl miljö som arbetsmiljöfrågor har lett till ett framgångsrikt projekt. Havsnäs Vindkraftsanläggning visar att vindkraften är på gång i Sverige. Det finns stor potential för ytterligare utbyggnation, som kommer leda till förnyelsebar el, arbetstillfällen och lokal ekonomisk nytta. Vi välkomnar de ambitiösa nationella mål som finns, men vill betona vikten av ett stabilt och förutsägbart regelverk för fortsatt projektutveckling och bibehållen investeringsvilja. Först då kommer vinden och dess fördelar bli fullt utnyttjade.

 HgCapitals Chef för förnyelsebar Energi, Tom Murley säger:

HgCaptial är mycket stolta idag när vi firar invigningen av Havsnäs Vindkraftsanläggning. Som störst i Sverige på land är detta en viktig milstolpe för alla inblandade i projektet, men också för Sverige. Genom att generera förnyelsebar el, begränsas utsläppen av växthusgaser och därmed risken för klimatförändring och landet kommer ett steg närmre förnybarhetsmålen. Våra varmaste gratulationer till alla inblandade.

Om Nordisk Vindkraft- Nordisk Vindkraft är en ledande vindkraftsutvecklare i Norden, kända för vår kunskap, kvalitet och goda lokala relationer. Med vinden som energikälla skapar vi förnyelsebar energi – en förutsättning för att klara framtidens energibehov utan att förbruka jordens begränsade resurser. Sedan 2007 står Nordisk Vindkraft för tio procent av den totala etableringen av vindkraft i Sverige. Nordisk Vindkraft är ett helägt dotterbolag till RES Group, en av världens ledande aktörer inom förnyelsebar energi, i framkant av vindkraftsutvecklingen sedan 1970-talet, med en installerad global vindkraftskapacitet på mer än 4,7 GW.

 Om HgCapital- HgCapital var en av de första brittiska private equity-investerarna att se möjligheterna i förnybar energi. Företaget var en tidig initiativtagare och etablerade sig 2004 som marknadsledare genom att skapa ett team dedikerat till energiinvesteringar. Under 2006 satte HgCapital upp den särskilda ”Hg Renewable Power Partners-fonden” om 300 miljoner EUR, vid den tiden Europas största fond för förnybara energiprojekt. HgCapital investerar i en rad förnybara energitekniker i Västeuropa, bland annat vindkraft, solenergi och vattenkraft.