Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Sveriges största museiförening - nu med över 500 medlemmar!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 12:55 CEST

Vi är ett land med idoga museibyggare. I Sverige finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer som till största delen drivs av ideellt arbetande personal. En tredjedel av alla arbetslivsmuseer är anslutna till ArbetSam.

Arbetslivsmuseerna lockar miljoner besökare varje år och utan alla dessa kunniga och engagerade människor skulle museisverige vara mycket, mycket fattigare.

I dagarna blev Tunabygdens Gammelgård medlem i ArbetSam och de blev därmed medlem nr 500. Det firar vi genom att ge Tunabygdens Gammelgård gratis medlemskap under 2015.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades den 20-21 mars 1998. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet samt Riksantikvarieämbetet och lockade 105 personer från hela landet till Norrköping. På seminariet presenterades den växande folkrörelsen som består av eldsjälar sysselsatta med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv. 46 arbetslivsmuseer var anslutna 1998.

Varje år växer ArbetSam med ett stort antal medlemmar. Vi arbetar för att synliggöra arbetslivsmuseerna, anordna utbildningar samt utgöra en organisation som för arbetslivsmuseernas talan.


Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna.

ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna
ska synas och för att utgöra en organisation som för museernas talan.

ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktions- processer, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.

I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet. 

Arbetar för att:

stärka arbetslivsmuseernas identitet

skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna

samordna arbetet i gemensamma frågor

sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet

fördjupa kunskapen om det förgångna
för ökad beredskap inför framtidsfrågorna 


Kontakt: 

ArbetSam Laxholmen, 602 21 Norrköping

011 - 23 17 30, 011 - 23 17 38 Fax 011-18 22 90

www.arbetsam.com www.facebook.com/ArbetSam info@arbetsam.com