AFA Försäkring

Sveriges största undersökning om allvarliga arbets-skador och långvarig sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 08:00 CEST

Vid ett seminarium den 9 juni presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten, som är den mest heltäckande i sitt slag, bygger på AFA Försäkrings skadestatistik.

De kollektivavtalade försäkringarna omfattar mer än fyra miljoner människor. AFA Försäkrings skadedatabas ger en unik information om orsaker till sjukdomar och skador på svensk arbetsmarknad.

I rapporten redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall. Vi redovisar även köns- och åldersskillnader samt vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen.

Nytt i årets rapport är en studie av utvecklingen av nybeviljad sjuk- och aktivitetsersättning under perioden 1990-2010.

Nytt i årets rapport är även tre specialstudier:

- Fallskador 2005 – 2009: Fallolyckor fördelat på yrke, kön och ålder

- Arbetsolycksfall i träindustrin

- Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda
 
Dessa specialstudier – med hjälp av så kallad fritextanalys - ger en mer fördjupad information om vilka situationer eller arbetsmoment som leder till skador. De ger även möjlighet att upptäcka tidigare okända samband som på så sätt ökar kunskapen om olika skadeförlopp.

Efter presentationen finns det tid för frågor och diskussion.

Media välkomnas till presentationen.

Även representanter för arbetsgivar- och fackförbund samt branschförbund inom både privat och offentlig sektor är inbjudna.

Vänligen e-posta din anmälan senast 8 juni till rolf.eriksson@afaforsakring.se


Datum:
torsdagen den 9 juni

Tid: kl. 09:00-10:30   (Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:30.)

Plats: AFA Försäkrings hörsal, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.
(T-bana T-centralen)

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se