Balfour Beatty Rail

Sveriges tionde största byggföretag, Balfour Beatty Rail firar 10 år i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:40 CEST

Järnvägsentreprenören Balfour Beatty Rail AB meddelar idag den 29 oktober att företaget firar 10 år i Sverige den 1 november. 

På måndag den första november är det exakt 10 år sedan Balfour Beatty Rail AB etablerades. Företaget har expanderat kraftigt under sina 10 år, verksamhetsinriktningen har utvidgats. Från starten var den enbart inriktad mot kraftförsörjning till järnvägen till att idag bestå av ny- och ombyggnation samt underhåll av alla typer av järnvägsanläggningar. Balfour Beatty Rail levererar allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader och kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & tele, det vill säga en komplett järnvägsentreprenör. Idag rankas företaget som Sveriges tionde största byggföretag enligt Sveriges Byggindustrier. 

Viktiga milstolpar i företagets historia:

- Storbritanniens största byggföretag Balfour Beatty förvärvade år 2000 den internationella verksamheten för banmatning ”Fixed Installations” av Daimler Chrysler (Adtranz som har sitt ursprung i ABB Traction) där den svenska verksamheten ingick.

- Som första privata entreprenör efter avreglering erhöll Balfour Beatty Rail uppdraget att bygga Botniabanans spåranläggning etapp 1 mellan Nyland och Husum (110 km) . Ytterligare uppdrag för den nya banan som Balfour Beatty Rail har utfört är: installation av 22 st Autotransformatorstationer, kraftförsörjningsanläggning samt nybyggnation av kontaktledningsanläggningen på etapp 2, sträckan mellan Husum och Gimonäs. Uppdragen pågick mellan åren 2004 – 2009.

- Balfour Beatty Rail AB fick sitt första uppdrag i Norge, att bygga kontaktledningsanläggningen mellan Sandvika och Asker, byggnationen pågick mellan 2004-2005.

- År 2004 etablerades det norska systerbolaget Balfour Beatty Rail AS

- År 2007 förvärvades signal & televerksamhet Traffic Systems från SAAB Communications samt järnvägsentreprenören Carillion Rail med verksamhet både i Sverige och Danmark. Betydande projekt medföljde förvärven bl.a. signaluppgradering Sundbyberg-Kallhäll, FJB Bohusbanan, järnvägstekniska installationer för Citytunneln, Torebo-Heberg, Motala-Mjölby samt underhållsåtagandena för Mälarbanan, Holmsund-Vännäs-Bastuträsk, Trelleborg-Ystad-Simrishamn samt uppdragen för industri- och hamnkunder.  

- Det prestigefyllda projektet Elektrifiering av Blekinge kustbana (125 km) byggdes mellan åren 2005 - 2007, ett kontrakt bestående av markarbeten, kontaktledningsbyggnation, AT-konvertering, spårläggning och signalarbeten. Projektet utfördes i samverkan mellan entreprenörer och beställare och det goda resultatet gjorde att projektet erhöll FIAs kvalitetspris (FIA står för förnyelse i anläggningsbranschen) år 2007. Priset delades mellan Balfour Beatty Rail AB, PEAB och Banverket.

- April 2008 flyttade Balfour Beatty Rails svenska huvudkontor till nya lokaler på Finnslätten i Västerås (5000 kvm) där en  del av ytan är verkstad i vilken det produceras signalhus, signalkiosker och signalkurar. I övrigt finns företaget etablerat på ett antal orter runt om i Sverige (Arboga, Borlänge, Gävle, Göteborg, Katrineholm, Malmö, Trollhättan, Ystad, Ängelholm och Örebro. Företaget kommer även inom kort att öppna kontor i Stockholm). 

På kraftförsörjningssidan levererades kraftförsörjningssystemet på dubbelspårsutbyggnad i Malaysia mellan Rawang-Ipoh, 180 km under åren 2001-2007 och just nu pågår arbeten för den nya etappen Ipoh-Pedang Besar, 340 km med utförande under 2009-2013. Andra kraftörsörjningsprojekt som bedrivs just nu är Kalix och Stavangers omformarstationer. 

På den svenska marknaden har vi byggt ett antal deletapper på Norge/Vänerbanan dessa är: elektrifiering av etappen Prässebo-Torbacken och övriga deletapper Trollhättan-Velanda, Bohus-Nödinge, Hede-Älvängen, Bohus-Agnesberg, omfattar byggnation av spår, kontaktledning, signal- & tele så kallade BEST-arbeten. 

- År 2009 tar Balfour Beatty Rail hem ett ramtavtal tillsammans med Bombardier Transportation för installation av det nya europeiska signalsystemet ERTMS. En pilotinstallation på Ådalsbanan genomförs just nu.

- En rekordstor beställning i Västra Götaland avseende järnvägsunderhåll av 127 mil järnväg erhålls 2009 till ett ordervärde på ca en miljard kronor. Det var det största enskilda entreprenadområde som Banverket/Trafikverket hittills hade upphandlat i samlat paket. Projektstarten skedde 1 september 2010 och åtagandet löper på i fem år. 

Magnus Jonasson, VD kommenterar 10-års jubileumet ”Vi har gjort en otrolig resa i att vidga vår verksamhet till att bli en heltäckande järnvägsentreprenör, jag vågar påstå att vi är marknadens mest kompletta entreprenör och min vision är vidare expansion”. 

För att lyckas behöver vi rekrytera ännu fler förstklassiga medarbetare främst järnvägstekniker inom signalteknik samt kontaktledningsteknik men också till våra övriga teknikområden. Vi har en orderstock idag som motsvarar flera års omsättningar så vi är en av de stora järnvägsentreprenörerna i Sverige som bygger, förbättrar och underhåller svensk järnväg. 

Det känns som vi har vind i seglen just nu då vi har på ett lyckosamt sätt hämtat hem stora underhållsentreprenader i Sverige på kort tid. Vår ambition är att leverera en järnväg i världsklass. Vår leverans ska möjliggöra minskade förseningar för resenärer och för godstrafiken genom ett lönsamt, säkert och effektivt järnvägsunderhåll avslutar Magnus Jonasson.

Balfour Beatty Rail AB firar 10-årsdagen med Afternoon Tea den 1 november.

Fotnot:
Balfour Beatty-koncernen rankas som Storbritanniens största byggföretag enligt ”The Construction Index” och år 2009 firade koncernen 100 år.

För mer information – vänligen kontakta:

Magnus Jonasson, VD                                                                             
Balfour Beatty Rail AB                                                                                  
Tel: 021-15 44 01/ Mobil: 070-350 44 40                                                          

E-post: magnus.jonasson@bbrail.com                           

Om Balfour Beatty Rail:

Balfour Beatty Rail är en internationell järnvägsgrupp (med ca 6 100 medarbetare) och har aktivitet i framförallt Europa. Huvudkontoret är beläget i England. Balfour Beatty Rail ingår i bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty som har 52 000 medarbetare och omsatte år 2009, 117 miljarder kronor samt rankas som det största byggföretaget i Storbritannien enligt ”the Construction Index”.

I Sverige finns Balfour Beatty Rail AB etablerat sedan år 2000 och idag har företaget drygt 400 medarbetare samt en årlig omsättning på ca en miljard kronor.  Verksamhetsinriktning består av projektering, ny- och ombyggnation samt underhåll av järnvägsanläggningar och företaget kan leverera allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader. Huvudkontoret finns i Västerås, därutöver finns ett antal fasta kontor från Vännäs i norr till Ystad i söder. Kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & telekommunikation. Kunderna finns bland svenska banförvaltare inom områdena: fjärr- och pendeltrafik samt industrier. Målsättningen är att bedriva verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt samt uppnå hög kvalitet och kundtillfredställelse. Balfour Beatty Rail AB rankades som Sveriges tionde största byggföretag enligt Sverige Byggindustrier (www.bygg.org).

>> Läs mer om Balfour Beatty Rail på www.bbrail.se