Finansdepartementet

Sveriges uppdaterade konvergensprogram överlämnas till EU

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 12:47 CET

Sveriges femte uppdaterade konvergensprogram överlämnades på måndagen till EU-kommissionen.

Enligt stabilitets- och tillväxtpakten ska de medlemsländer som deltar i valutaunionen utarbeta stabilitetsprogram och övriga medlemsstater ska utarbeta konvergensprogram. Syftet med programmen är att förstärka övervakningen av de offentliga finanserna. I programmen ska medelfristiga budgetmål anges. I pakten åtar sig länderna att eftersträva budgetmål nära balans eller i överskott i den konsoliderade offentliga sektorn, men varje medlemsstat får själv bestämma det exakta budgetmålet.

Uppdateringen bygger på de prognoser, beräkningar och förslag som presenterades i budgetpropositionen för år 2004. Den ekonomiska politikens inriktning och de budgetmål som presenterades i konvergensprogrammet 1998 ligger fast. Detta innebär bland annat att de offentliga finanserna ska uppvisa ett överskott på 2 procent i genomsnitt över en konjunkturcykeln och för 2004 sätts målet till 0,5 procent av BNP mot bakgrund av den svaga konjunkturen.

I konvergensprogrammet redogörs också för åtgärder inom strukturpolitiken. Åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, utbildningsområdet och på vård- och ohälsoområdet lyfts fram. De långsiktiga effekterna av de demografiska förändringarna på de offentliga finanserna belyses också. Dessa frågor kommer framöver att få stor betydelse för den ekonomiska politiken i EU.

Den budgetproposition som varit utgångspunkt för uppdateringen av det svenska programmet bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Yngve Lindh
Ämnesråd
08-405 14 67