Miljödepartementet

Sveriges utsläpp av växthusgaser rekordlåga under 2008

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:09 CET

Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och utsläppen var 2008 rekordlåga. Under 2008 minskade utsläppen med ytterligare cirka 2,2 miljoner ton i förhållande till 1990. Sveriges totala utsläpp har nu minskat med närmare 12 procent sedan 1990.

- De senaste utsläppssiffrorna är mycket glädjande. Vår omställning och förnyelse av klimatpolitiken ger resultat. Alliansregeringen levererar. Den stora utsläppsminskningen bekräftar att Sverige går i spetsen och med råge uppfyller våra Kyoto-åtaganden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Vi har förstärkt styrmedel för att förorenaren ska betala, vilket leder till en kraftfull omställning från fossilberoende till gröna investeringar och utsläppsminskningar. Ett sådant förstärkt styrmedel är koldioxidskatten, säger Andreas Carlgren.

Sverige fortsätter att minska sina utsläpp av växthusgaser för femte året i rad. Miljödepartementet har tagit emot de preliminära uppgifterna om Sveriges utsläpp av växthusgaser för 2008. Naturvårdsverkets sammanställning visar att de samlade utsläppen av de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet fortsätter att minska. Minskningen från 2007 till 2008 var cirka 2,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter och är den näst största sedan 1990. Utsläppen 2008 är de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med cirka 8,5 miljoner ton eller med cirka 11,7 procent sedan 1990 och uppgick 2008 till cirka 64 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Orsakerna till utsläppsminskningen är, enligt Naturvårdsverkets rapportering, flera. Fortsatta minskningar sker från bostäder och lokaler, industrin och avfallssektorn. Även utsläppen från transporter har minskat mellan 2007 och 2008.

- Det är glädjande att vi nu ser ett trendbrott och att utsläppen från transportsektorn nu börjar minska. Regeringen har stimulerat omställningen med höjd bensinskatt och stimulans till miljöbilar. Vi ärvde Europas äldsta och mest bensinslukande bilpark, nu är vi bland de länder som har lägst utsläpp från nya bilar, säger Andreas Carlgren.

Miljöbilspremien, koldioxidskatten och stöd till biogasmackar är några av de åtgärder som regeringen har vidtagit.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Conny Hägg
Ämnesråd/Senior Adviser
Miljödepartementet/
Ministry of the Environment
+46 8 405 21 90
+ 46703776701