Villaägarnas Riksförbund

Sveriges VA-avgifter kartlagda

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:37 CET

Villaägarnas Riksförbund har undersökt de kommunala avgifterna för vatten och avlopp över hela landet. Det skiljer hela 350 procent mellan den dyraste och billigaste kommunen. Utredningen är ett led i ett omfattande arbete att kartlägga boende-kostnaderna för Sveriges småhusägare när det gäller el, renhållning, uppvärmning, vatten och avlopp.

Va-verksamhet bedrivs som naturliga monopol. Därför finns det en lag som säger att priset inte får överstiga kostnaden med undantag för framtida investeringar. Men trots detta förekommer det mycket stora skillnader på avgifterna mellan olika kommuner.

Förutsättningarna för att bedriva va-verkamhet varierar mycket över landet. Prissättningen påverkas av kommunens geografi, var och hur människor bor samt en rad andra ekonomiska och strukturella faktorer. Men frågan är om detta fullt ut kan motivera de stora skillnaderna. - Det finns skäl att ifrågasätta om alla kommuner verkligen bedriver en effektiv och rationell va-verksamhet. Från Villaägarnas sida vill vi verka för att den här typen av verksamhet bedrivs så rationellt som möjligt. Eftersom det är det bästa sättet att få ned avgifterna för vatten och avlopp, säger Björn Nordlund som är utredare på Villaägarnas Riksförbund.

För mer information kontakta Björn Nordlund 08-626 01 81 alternativt informationschef Jens Bjöörn 08-626 01 11, mobil 070-251 20 90. Se även vår jämförelse av brukningsavgiften i olika kommuner.

För statistik, se www.villariks.se/filer/press_031028.pdf