Värnpliktsrådet

Sveriges värnpliktiga önskar…

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 05:30 CET

Från och med den 1 juli 2010 tillämpas inte längre pliktlagen och all personal i Försvarsmakten kommer då att vara frivillig. Eftersom förordningen om medinflytande är bunden till pliktlagen kommer det centrala systemet för medinflytande inte vara tillämpbart. Sveriges värnpliktiga har därför en önskan.

I juletider utrycks vår önskan med fördel i ett rim.

När politikerna inte längre vill ha plikt

Blir centralt medinflytande av stor vikt

Därför snälla politiker och försvar

Låt rekryterna ha ett centralt medinflytande kvar

Sveriges värnpliktiga önskar sig genom Värnpliktsrådet ett välfungerande centralt- och regionalt medinflytandesystem i julklapp. Både för de värnpliktiga som väljer att fullfölja sin utbildning efter det att plikten upphör och för de kommande rekryterna.

För mer information, kontakta:

Jesper Holm
Ordförande
070-316 13 03

Jakob Rudberg                                        
Press- och informationsansvarig              
070-316 13 08

Se även vår webbplats: www.varnpliktsradet.se