Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna angående debatten om förekomsten av Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) bland utlandsveteraner.

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 13:36 CEST

Sveriges Radio Studio Ett hade tisdagen den 30 juli ett inslag om psykiska besvär bland utlandsveteraner, där det bland annat redovisades resultat från undersökningar i Bundeswehr (Tyskland) om förekomsten av PSTD. Resultat från Bundeswehr projicerades i programmet på svenska förhållanden för att påvisa att mörkertalet bland svenska veteraner är omfattande och att Försvarsmakten försöker dölja detta. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) anser att den pågående debatten visar att det krävs ytterligare forskning kring problematiken med stressreaktioner bland utlandsveteraner, inte minst för att undvika utspel i debatten som vilar på personliga värderingar snarare än på resultat av seriös forskning.

SVF är av uppfattningen att i nuvarande situation är det är mindre viktigt att gissa huruvida det är 5, 10 eller 20 % av utlandsveteranerna som lider av PSTD. Fokus för vår del är att komma i kontakt med de individer som representerar procentsatserna, oavsett vilken procentsats det nu råkar vara. Vi vill genom våra träffplatser över landet skapa möjligheter för veteraner att diskutera sina erfarenheter, positiva och negativa, med likasinnade. Med vår kamratstödsorganisation bidrar vi med stödsamtal till dem som så behöver och hjälper dem som behöver kvalificerad vård att komma i kontakt med relevanta vårdgivare. I vissa fall består vår insats i att övertyga personer att ta emot den vård som finns tillgänglig och som de är i behov av. Genom vår försäljning av Gula Bandet och genom donationer har vi fått möjligheten att även ge ett visst ekonomiskt stöd till dem som är i skriande behov av sådant.

Beträffande Försvarsmaktens engagemang för veteraner är det SVF uppfattning att detta engagemang numera är genuint och att förbättringsarbete pågår. Det står dock helt klart att det finns ett återtagningsbehov från längre tillbaka i tiden och som inte är helt enkelt att komma till rätta med. För att uppnå resultat i detta krävs det gemensamma ansträngningar.

SVF har ett utmärkt samarbete med Försvarsmakten, men tvekar för den skull inte för en sekund att framföra erforderlig kritik och lägga fram förbättringsförslag när vi anser det är befogat.

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.