IrakSolidaritet

Sverker Åström till minne

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 12:16 CEST

"Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget".
Orden är Sverker Åströms i en DN-artikel 060305. Nu är han död och mycket få röster höjs från det officiella Sverige som hyllar Sverker Åströms diplomatiska insatser, om hans motstånd mot krig och ockupation och hans försvar för folkrätten.

Föreningen IrakSolidaritet kommer att sakna Sverker Åström och hans konsekventa hållning mot Irakkriget. Tillsammans med några få, kritiserade han regeringen när den inbjöd till den s.k. Stockholmskonferensen med amerikanska och irakiska krigsförbrytare som ärade gäster. Han kallade den ett ”amerikanskt propagandajippo” för att legalisera den amerikanska krigspolitiken.
Sverker Åström ansåg att det var ”otänkbart att Bildt besöker Bush i Vita huset.” Han uttryckte tydligt att ”USA har förstört landet (Irak) och dess framtid och ska stå för kostnaderna”.

Världen upplevde de kanske största protesterna mot ett krig någonsin då miljoner människor strömmade ut på gator och torg 15 februari 2003 för att visa sin avsky mot det hotande kriget.
Så också över hela Sverige.

Sverker Åström ställde upp och talade mot krig och ockupation på seminarier och demonstrationer så länge han någonsin orkade. Det ska han hedras för!
Vi minns särskilt seminariet 2 april 2006 på ABF Stockholm då vittnen från Irak dokumenterade USA:s systematiska förstörelse av landet i ord och foton och många i publiken grät. Vi tog alla intryck av det vi såg och Sverker Åström uttryckte i ord de angrepp på folkrätten detta innebar.

Det officiella Sverige talar i berömmande ordalag om Sveriges främste diplomat, men utan att med ett ord beröra hans konsekventa och fortsatta motstånd mot Irakkriget och kriget i Afghanistan.

Vårt lands utrikesminister Carl Bildt hörde till krigshetsarna. Som medlem i ”Kommittén för Iraks befrielse” ( Committee for the Liberation of Iraq) arbetade han aktivt för USA-alliansens angrepp på Irak, det angrepp som FN och en hel värld fördömde som brott mot folkrätten.

Carl Bildt säger att ”Sverker Åström utan tvekan var en av Sveriges främsta diplomater.” Men distanserar sig i nästa mening när han tillägger: ”Hans tankar var centrala för den tidens neutralitetspolitiska doktrin, som tjänade vårt land väl under en viktig del av vårt lands historia.” Så talar den utrikesminister som vill bort från neutralitetspolitiken och ser NATO som vår tillhörighet.

Jan Eliasson hör även han till det officiella Sverige som berömmer Sverker Åströms insatser och som kände honom väl efter många års samarbete.
I dagarna tillträder Jan Eliasson sitt viktiga uppdrag som FN:s vice generalsekreterare.

IrakSolidaritet vill därför gärna önska Jan Eliasson lycka till i arbetet som FN:s vice generalsekreterare.

Det är vår förhoppning att han kan bidra till folkrättens försvar i Irak och stödja oberoende internationella undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter och andra krigsbrott så att de ansvariga, vilka de än är, kan ställas inför rätta!
Vi är övertygade att en sådan insats även skulle hedra Sverker Åströms minne.

Föreningen IrakSolidaritet 120630

Läs mer:
Du kan läsa om Irakkonferensen, seminariet 2 april 2006, interpellation i riksdagen angående USA:s kollektiva bestraffning av Iraks folk och dåvarande utrikesminister Jan Eliassons svar med mera:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=631

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se