Resenärsforum

Svik inte konsumenterna igen, SJ!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:00 CET

Förra vinterns tågkaos och svek mot konsumenterna får inte upprepas. Informationen måste bli mycket bättre, stationerna måste öppnas och ersättningar för förseningar måste gå att få ut kontant till belopp motsvarande de “värdebevis” som nu erbjuds. De kraven driver Sveriges Konsumenter och Resenärsforum gentemot SJ inför vintern. För att inte sänka viljan att resa miljöriktigt krävs en kraftig uppryckning, kräver de båda organisationerna.

SJ:s nya ersättningsregler ger hela resans pris tillbaka vid en timmes försening – om man tar ut den som ny SJ-resa. Tas de ut kontant blir det bara en fjärdedel av resans pris.

Gunnel Färm, ordförande i Resenärsforum säger: - Att SJ förbättrat ersättningarna  i år stämmer inte. Det resenären får för stora förseningar är låtsaspengar, de kan bara lösas mot in en likadan resa med SJ, och det inom en viss begränsad tid. Det duger inte.

Inger Persson, ordförande i Sveriges Konsumenter, säger:  - En vinter med nytt tågkaos kommer att ta knäcken på mångas iver att färdas miljöriktigt och det är allvarligt. För det krävs bland annat att SJ och andra tågbolag samordnar sig mer, så som flygbolagen gör. Och de måste vara med och stå även för konsekvenserna för förseningar, till exempel bekosta taxi eller en flygbiljett för att komma till möten och viktiga händelser.

När tågen ställdes in eller försenades förra vintern fungerade information och service dåligt eller inte alls. Ibland upplystes enbart om “stopp i trafiken”, inget mer. Informationen måste bli avsevärt bättre anpassas och bli användbar så att strandsatta resenärer kan ge besked inför möten, hemkomst etc.

Ett annat problem var de stängda stationshusen. Kurt Hultgren, Resenärsforum:  - De stängda stationerna kan bara regeringen åtgärda. Sedan bolagiseringen av SJ är alla stationer ingenmansland, där ingen har det fulla ansvaret. Resenärerna kräver att det finns personal och någon med ansvar på stationerna. Sverige är det enda land inom EU där regeringen inte har utsett en särskild stationshållare.

För mer information kontakta:
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, tel: 08-674 43 00 eller 070-797 79 87.
Kurt Hultgren, generalsekreterare i Resenärsforum, tel 0707-884477

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, och ger ut tidningarna Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.