Intel Security

Svindlande summor omsätts av cyberbrott – nytt hot mot världsekonomin

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 13:40 CEST

Stockholm den 11 juni 2014 - Center for Strategic and International Studies (CSIS) har på uppdrag av McAfee tagit fram en ny rapport som visar den globala omfattningen av cyberbrott och hur denna på ett allvarligt sätt påverkar världsekonomin.

Rapporten Net Losses – Estimating the Global Cost of Cybercrime visar att kostnaden för denna typ av brott uppgår till cirka 3 000 miljarder kronor och påverkar cirka 150 000 jobb inom EU samt 200 000 jobb i USA.

Rapporten visar att företag verksamma inom detaljhandel ofta är föremål för denna typ av brott. I USA meddelade cirka 3 000 företag  att de blivit hackade under 2013. I Storbritannien förlorade detaljhandeln drygt 5,6 miljarder kronor till hackare.

Globala förluster kopplade till förluster av ”personlig information”, exempelvis kontouppgifter och identitetsdata, beräknas uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

Den viktigaste kostnaden uppstår genom att företagens prestationsförmåga sjunker. Kostnaderna uppstår även i samband med det man kallar för ”återhämtning”, det vill säga de åtgärder som företag måste genomföra efter en cyberattack.

Cyberbrott skadar handel, konkurrenskraft, innovation och den globala tillväxten. Studier visar att internetekonomin växer med mellan 13 och 19 biljoner kronor på årsbasis. Enligt CSIS:s undersökning binds 15%-20% av detta värde upp av cyberbrott.

”Det är tydligt att stoppandet av cyberbrott har en påtaglig inverkan på världsekonomin”, säger Scott Montgomery, CTO för offentlig sektor på McAfee. ”Cyberbrott har i allt högre utsträckning blivit en tillväxtindustri, men allt detta kan ändras genom mer samarbete mellan länder och utökade partnerskap mellan offentlig och privat sektor. Teknologin för att hålla såväl den finansiella som den upphovsrättskyddade informationen trygg, existerar idag. Ser vi till att utnyttja den skapar vi förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling världen över”.

Rapporten i sin helhet finns på: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf


Om McAfee, Inc.

McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, så kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com