Svithoid Tankers

Svithoid Tankers emitterar 3-årig norsk obligation om 125 MNOK

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:48 CET

Som ett led i byggfinansieringen av det pågående nybyggnadsprogrammet har Styrelsen i Svithoid Tankers AB (publ) beslutat emittera ett 3-årigt senior icke säkerställt norskt obligationslån med en total låneram på 200 MNOK. Den första tranchen är upp till 125 MNOK. En ansökan om notering av obligationen på Oslo Börs eller Oslo Börs Alternative Bond Market (ABM) kommer att göras. Svithoid Tankers har utsett Nordea Markets till ansvarig rådgivare i samband med obligationsemissionen. Lånet kommer att valuta- och räntesäkras för att minska Svithoid Tankers totala valuta- och ränteexponering.

Lånet kommer till största del att användas som byggfinansiering av pågående nybyggnadsprojekt fram till leverans samt till det redan avtalade återköpet av Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor. I samband med leverans kommer avtalad finansiering av upp till ca. 80 % av fartygens aggregerade marknadsvärde att träda ikraft. Svithoid Tankers har under byggtiden investerat upp till ca. 60 % av kontraktsvärdet på respektive fartyg. Vid leverans frigörs härigenom likvida medel. Genom obligationslånet kan Svithoid Tankers skapa ett ökat handlingsutrymme och bibehålla goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det reviderade leveransschemat som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet kvarstår.

För ytterligare information obligationslånets villkor var vänlig kontakta Nordea Markets.



Kontaktperson Nordea Markets:

Ole Christian Schjørn, Head of Fixed Income Sales
Tel: +47 22 48 77 85
Mob: +47 91 54 55 47
E-mail: ole.christian.schjorn@nordea.com


Kontaktpersoner Svithoid Tankers:

Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel: +46 8 546 999 42
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Fredrik Zetterström, Finans- och informationsdirektör
Tel: +46 8 546 999 40
E-mail: fredrik.zetterstrom@svithoidtankers.com