Svithoid Tankers

Svithoid Tankers obligationsemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:02 CET

Som ett led i byggfinansieringen av det pågående nybyggnadsprogrammet har Svithoid Tankers AB (publ) genomfört en emission av ett 3-årigt senior icke säkerställt norskt obligationslån. Emissionen övertecknades och därför beslutades att utöka den första tranchen till totalt 150 MNOK från ursprungligen 125 MNOK. Den totala avtalade låneramen uppgår till 200 MNOK. En ansökan om notering av obligationen på Oslo Börs eller Oslo Börs Alternative Bond Market (ABM) kommer att göras. Kupongräntan är 3 mån NIBOR + 4,00 % med kvartalsvis betalning. Lånet har valuta- och räntesäkrats för att minska Svithoid Tankers totala valuta- och ränteexponering. Nordea Markets har agerat ansvarig rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Avsikten är att lånet till största del ska användas som byggfinansiering av pågående nybyggnadsprojekt fram till leverans samt till det redan avtalade återköpet av Mt Vedrey Tora och Mt Vedrey Thor. Den utökade första tranchen innebär även att Svithoid har möjlighet att refinansiera vissa fartyg vilket väntas ha en positiv resultatpåverkan.

I samband med leverans kommer avtalad finansiering av upp till ca. 80 % av fartygens aggregerade marknadsvärde att träda ikraft. Svithoid Tankers har under byggtiden investerat upp till ca. 60 % av kontraktsvärdet på respektive fartyg. Vid leverans frigörs härigenom likvida medel.

Genom obligationslånet har Svithoid Tankers skapat ett ökat handlingsutrymme och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det reviderade leveransschemat som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet kvarstår.

För ytterligare information om obligationslånets villkor var vänlig kontakta Nordea Markets.Kontaktperson Nordea Markets:

Ole Christian Schjørn, Head of Fixed Income Sales
Tel: +47 22 48 77 85
Mob: +47 91 54 55 47
E-mail: ole.christian.schjorn@nordea.com


Kontaktpersoner Svithoid Tankers:

Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel: +46 8 546 999 42
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com

Fredrik Zetterström, Finans- och informationsdirektör
Tel: +46 8 546 999 40
E-mail: fredrik.zetterstrom@svithoidtankers.com