Svithoid Tankers

Svithoid Tankers utökar flottan med Mt Vedrey Heimer

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 11:05 CEST

Efterfrågan på moderna produkt- och kemikalietankfartyg inom Svithoid Tankers segment fortsätter visa styrka. I syfte att möta intresset från nya och befintliga kunder, främst inom den snabbt växande marknaden för transport av bio-bränslen, har Svithoid Tankers beslutat utöka flottan med Mt Vedrey Heimer (Mt Ls Anne). Fartyget kommer att hyras in inom ramen för ett sjuårigt bareboatavtal vilket kan jämföras med en finansiell lease. Detta innebär att Svithoid tankers har fullt kommersiellt ansvar och betalar en fast månadshyra under avtalsperioden. Teknisk management och bemanning kommer att handhas av brittiska V Ships. Leverans väntas ske under augusti månad.

Fartyget är ett IMO II produkt- och kemikalietankfartyg om 3.400 dwt som byggdes 2004 i Turkiet och är ett systerfartyg till Mt Else Theresa, Mt Vedrey Fram och Mt Vedrey Ydrehall som redan ingår i Svithoid Tankers flotta. Som ett av få fartyg inom sitt storlekssegment har Mt Vedrey Heimer MarineLine coating i lasttankarna vilket gör henne särskilt lämpad för transport av etanol och andra biobränslen.

Efter leverans av Mt Vedrey Heimer består Svithoid Tankers flotta av tio fartyg som går i regelbunden trafik och sex nybyggen med successiva leveranser under andra halvåret 2007 och första halvåret 2008. Sedan årsskiftet har flottan utökats med sammanlagt sex fartyg, varav ett är det första egna nybygget Mt Vedrey Tora.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Nygren, VD
+46 8 546 999 42
fredrik.nygren@svithoidtankers.com
www.svithoidtankers.com