Ledstiernan AB

SVM North Node/MiLAB tecknar avtal med Karlshamn Energi

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:14 CEST

Ledstiernans portföljbolag SVM North Node som nyligen gått samman med MiLAB har fått ytterligare order från energibolag på kort tid. SVM North Node/MiLAB ska leverera system för fjärravläsning av el- och fjärrvärmemätare till Karlshamn Energi. Ordern omfattar cirka 8 000 elmätare och 500 fjärrvärmemätare och innebär en investering på drygt 17 MSEK för Karlshamn Energi. Bakgrunden är en ny lag som kräver att nätbolagen måste läsa av all elförbrukning månadsvis. Systemet är utvecklat av MiLAB som sedan några månader är ett helägt dotterbolag till SVM North Node.


Investeringen på drygt 17 MSEK innefattar kostnader för system, hårdvara, administration och installation. Det var styrelsen i Karlshamn Energi och kommunfullmäktige som slutligen godkände investeringen.

"Vi gjorde en mycket noggrann utvärdering av alla inkomna anbud. Vi valde SVM North Node/MiLAB för att de hade det mest fördelaktiga erbjudandet, både ekonomiskt men framför allt tekniskt.", säger
Hans-Inge Bengtsson, VD på Karlshamn Energi. "Med hjälp av deras system får vi dessutom möjlighet till att förbättra servicen till våra kunder samtidigt som de får en mer lättbegriplig elräkning. För oss är detta oerhört viktigt. Att MiLAB nu fusionerat med SVM North Node och idag ingår i en mycket större organisation än tidigare påverkade också vårt beslut."

SVM North Node/MiLAB är idag en av de ledande aktörerna på den stora marknad som den nya lagen om månadsvis el-avläsning öppnat. Bolaget har på kort tid vunnit ett flertal viktiga upphandlingar.

"Jag är glad att vi får förtroendet att leverera system till Karlshamn Energi.", säger Jeanette Sandberg, tillträdande VD på SVM North Node/MiLAB. "Jag ser detta som en bekräftelse på att marknaden verkligen har tagit fart och att vårt koncept är väldigt attraktivt för energibolagen."

Ledstiernan äger 35,3% av SVM North Node/MiLAB.

För ytterligare information kontakta:
Jeanette Sandberg, VD SVM North Node/MiLAB, tel: 08-4100 26 79, e-post: jeanette.sandberg@svmnn.se
Arne Nabseth, Investment Manager, Ledstiernan, tel: 08-545 035 00, e-post: arne.nabseth@ledstiernan.se
Hans-Inge Bengtsson, VD Karlshamn Energi, tel: 0454-818 00 e-post: hans-inge.bengtsson@karlshamnenergi.se

Om SVM North Node/MiLAB
SVM North Node och MiLAB gick nyligen samman. SVM North Node/MiLAB utvecklar, marknadsför och levererar fjärravläsningssystem till nät- och energibolag. Bolaget siktar på att bli en av Nordens ledande leverantörer av produkter och tjänster på marknaden för fjärravläsning av el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare. Systemet bygger på bredbandsteknik, radio och elnätskommunikation och erbjuder en plattform för mätning och styrning av el, värme och vatten och olika larm- och kommunikationsfunktioner. Huvudägare är Ledstiernan AB, Telenor Venture II ASA och LinkTech AB. www.svmnn.se www.milab.se

Om Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi är det ledande energiföretaget i Karlshamns kommun och verkar aktivt för en hållbar utveckling. Verksamheten bedrivs inom fem olika affärsområden: Elnät, Värme och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elproduktion och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Koncernen Karlshamn Energi ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns Kommun. www.karlshamnenergi.se


Pressmeddelandet kan laddas ned från bifogad fil:


Pressmeddelande 040701

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett börsnoterat riskkapitalbolag med speciell inriktning på investeringar inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.

Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35