Svolder AB

Svolders substansvärde 2008-09-12

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:26 CEST


Svolders substansvärde var oförändrat 69 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 12 september var 69 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 23 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70