Studieförbundet Vuxenskolan

SVs förbundsordförande lämnar sitt uppdrag efter tio år!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:56 CET

Sven-Olov Edvinsson, Umeå, lämnar uppdraget som förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Han har varit SVs ordförande sedan 1997.

Ny ordförande väljs vid SVs förbundsstämma i Växjö 5-7 oktober 2007.

När Studieförbundet Vuxenskolan i höst samlar sina 270 ombud från hela Sverige i Konserthuset, Växjö är det bl.a. för att välja ny förbundsordförande.
Nuvarande ordförande Sven-Olov Edvinsson lämnar då sitt uppdrag som ordförande efter tio år. Han valdes till ordförande 1997, men han hade då varit med i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet i många år.

-När regeringens folkbildningsproposition kom i höstas kändes det som att ett mål var nått, säger Sven-Olov Edvinsson. Jag är glad att vi inom SV stod på oss vad gäller kvalitetsaspekterna på folkbildning. Där fick vi ett stort stöd i riksdagsbeslutet.
-Jag var en av dem som ville att SV skulle satsa på marknadsföring betydligt mer än vad som skett tidigare, säger han. Idag kan vi se resultaten. Kännedomen om SV har ökat markant och vi har all anledning att känna oss stolta för vad vi uträttar.

SV:s goda renommé hos allmänheten tror Sven-Olov Edvinsson till stor del beror på de verksamheter där SV varit föregångare. Han vill särskilt betona det sociala fältet där SV levt upp till en av folkbildningens viktigaste uppgifter, nämligen att ge röst åt dem som inte själva kan göra sig hörda:
-Personer med funktionshinder är ett exempel, brottsoffer ett annat. Självhjälpsgrupper har startat för personer som av en eller annan anledning hamnat i svåra situationer.
-Föräldrautbildningar sprids över hela landet. Jag tror att människor litar på SV, det är seriöst det vi gör.

Sven-Olov Edvinsson bor sedan 1981 i Kasamark utanför Umeå med fru Eva och två söner, Gustav och Anton. Sedan 1980 är Sven-Olov överläkare vid Handikappförvaltningen inom Västerbottens läns landsting. Han är också ledamot i Statens medicinetiska råd. Sven-Olov är gruppledare för centerpartiet i Umeå och ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund med årligen över 50.000 studiecirklar och cirka 500.000 deltagare. Inget annat studieförbund har en sådan lokal förankring. Med närmare 300 lokala kontor finns SV i hela Sverige. Varje år arrangerar SV 25.000 kulturarrangemang,.
Läs mer på www.sv.se

Ytterligare förfrågningar: Sven-Olov Edvinsson 070 – 6026634 eller SVs förbundschef Anders Gradin 0708 – 553070

Foto på Sven-Olov Edvinsson finns också på hemsidan www.sv.se under ”Presskontakt” http://www.sv.se/fragasv/index.asp?iPageID=98 Där finns också SVs logotyp.

En längre intervju med Sven-Olov finns i SVs tidning Impuls som utkommer 10 februari.