Granskningsnämnden för radio och TV

SVT dömt att betala en halv miljon för indirekt sponsring

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:00 CEST

Länsrätten i Stockholms län har efter ansökan från Granskningsnämnden ålagt SVT att betala en särskild avgift på 500 000 kronor för otillåten s.k. indirekt sponsring av programmet K-special: De som lever för evigt. Indirekt sponsring innebär att sponsorbidraget inte har lämnats direkt till SVT, men medfört att SVT:s kostnader för programmet påtagligt minskat.

Den 30 november 2001 sände SVT dokumentären K-special: De som lever för evigt, en historisk exposé över svensk populärmusik under 1900-talet. Dokumentären finansierades genom att SKAP och STIM/Svensk Musik betalade sammanlagt ca 680 000 kronor för produktionen. SVT betalade i sin tur omkring 120 000 kronor för rätten att visa programmet. Visningsrätten köptes ett år innan programmet skulle sändas. Länsrätten säger i sin dom att SVT avstått från samproduktion av dokumentären och i stället i förväg förvissat sig om visningsrätten till det program som skulle göras för visning i SVT, men finansieras från annat håll. Detta har medfört att SVT:s kostnader för programmet påtagligt minskat.

Länsrätten menar att SVT:s förfarande ger intryck av att vara ett planerat sätt att kringgå förbudet mot indirekt sponsring i sändningstillståndet. Länsrätten fann det skäligt att bestämma den särskilda avgiften till 500 000 kronor (dom meddelad av länsrätten i Stockholms län den 1 juli 2003 i mål nr 16408-02).

Länsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

Bakgrund:
Enligt Sveriges Televisions sändningstillstånd får SVT inte sända sådana sponsrade program där sponsorbidraget har tillfallit SVT direkt eller medfört att SVT:s kostnader för programmet påtagligt har minskat.

Handläggare: För närmare upplysningar, kontakta nämndens direktör Cecilia Renfors på telefon 08-606 79 85 eller e-post cecilia.renfors@grn.se