Security Solution Scandinavia AB

SVT köper in RISKsolution

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2012 10:57 CET

Sveriges Televison (SVT) har bestämt sig för att börja arbeta med RISKsolution Basic i samband med sin interna riskhantering. Produkten köptes in efter beslut från Johan Ribberheim, säkerhetsexpert på SVT och kommer först och främst att användas på kontoret i Stockholm.

RISKsolution Basic är ett IT-stöd som hanterar hela riskhanteringsprocessen, från sannolikhets- och konsekvensbedömning till identifierade brister och åtgärdsförslag.

Sveriges Television ett public serviceföretag, som startade 1956. Företaget finns i dagsläget på 27 orter runt om i landet samt har ca 2 100 tillsvidareanställda. SVT:s kanaler är SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT World.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.