Dataföreningen i Sverige

SVT Play är 2009 års Kjell Hultman-stipendiat

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2010 10:00 CET

SVT Play är 2009 års Kjell Hultman-stipendiat
På Dataföreningen Stockholmkretsens årsmöte den 10 mars offentliggörs föreningens val av Kjell Hultman-stipendiat 2009. Förutom äran, får stipendiaten motta 10 000 kronor att användas för kompetensutveckling.

Till 2009 års Kjell Hultman stipendiat har juryn utsett Stefan Kervefors, SVT Play med motiveringen:

"Stefan Kervefors har med SVT Play skapat en succésaga som på rekordtid vunnit plats i svenska folkets hjärtan och fått ett enormt genomslag. Det ligger helt i linje med att främja en sund utveckling och användning av IT för samhället som är en av Dataföreningens ändamål.  

SVT Play är ett fantastiskt exempel på förädling av webben och effektiv förvaltning av mycket värdefullt innehåll. Den vision och framsynthet som Stefan Kervefors visat under arbetet med SVT Play gör honom till en mycket värdig stipendiat."

Frågor besvaras av:
Inger Gran, föreningsdirektör Dataföreningens Stockholmskrets,
Telefon:  070 782 22 00 eller e-post: inger.gran@dfs.se

Anders Hvidfeldt, Presschef SVT
Telefon: 070 380 66 44,  e-post: anders.hvidfeldt@svt.se Om Kjell Hultman
I början av 1960-talet tog Kjell Hultman, sedermera Stockholmskretsens första ordförande, initiativ till skapandet av ett nätverk av IT-chefer från både stora privata företag och offentlig förvaltning. Denna grupp bildade ett användarnätverk med syfte att föra en kontinuerlig dialog med leverantörer inom branschen. Tillsammans med Föreningen Rationell Databehandling bildades sedan Svenska Dataföreningen 1963.
Efter pensionering 1988 startade Kjell Hultman sin andra karriär och arbetade heltid med att utveckla Stockholmskretsens verksamhet samtidigt som han var vice ordförande i centrala styrelsen. Tillsammans med Bengt Cedergren och övriga anställda vidareutvecklade Kjell Hultman Stockholmskretsens kursverksamhet, vilket senare blev ett helägt dotterbolag till Dataföreningen, DF Kompetens AB.

Kjell Hultmanstipendiet har delas i år ut för sjunde gången. Tidigare års stipendiater:
2003 Jonas Birgersson VD Labs2
2004 Olav Björk, expert på Value Management och Affärssystem
2005 Lennart Jonasson, kommundirektör Nacka
2006 Martin Ingvar, Professor i Integrativmedicin KI
2007 Christofer Sundberg och Linus Blomberg, Avalanche Studios
2008 Anne-Marie Eklund Löwinder (.SE) och Per Hellqvist Symantec