Föreningen Svenskt Landskapsskydd

SVT Rapport låter vindindustrins propaganda stå oemotsagd

Pressmeddelande   •  Jan 05, 2012 19:55 CET

Under torsdagen den 5/1 2012 har ett antal inslag i SVT Rapport gjort gällande att vindkraften under ett par gynnsamma veckor under hösten/vintern 2011 varit orsaken till att prisbilden på el normaliserats något i Sverige.

Vice VD i Svensk Vindenergi, Gunnar Fredriksson, har givits obergänsade möjligheter att oemotsagd framföra propaganda för sin industrigren.

Varför granskar inte SVT Rapport uttalanden av Fredriksson? Varför ställer man inte berättigade frågor?

-Innan vi byggde ut vindkraften i södra Sverige låg elpriset väldigt högt där nere, men när vinden kom visade vindkraften sin styrka, vindkraften är gynnnsam för konsumenterna är yttranden som fälls av Fredriksson.

På vilket sätt är den dyraste kraftproduktionen gynnsam för konsumenterna och hur bidrar den till att sänka priset?

I inslagen nämns inget om att vindkraften trots ytterst gynnsamma vindförhållanden i vecka 52 endast svarar för 6% av elproduktionen: (Kärnkraften: 39%, Vattenkraften: 46 %, Värmekraften: 9%)

Borde man inte ifrågasatt hur en ökning på marginalen med ett par procent, av den dyra vindkraften kan få så gynnsamma konsekvenser? Borde man inte istället pekat på det milda vädret, att vattenmagasinen är välfyllda, att kärnkraften levererar samt att ett elöverskott uppstod som dessutom översteg vad vindkraften levererade?

Vindkraften hade mao ingen som helst roll i normaliseringen av elpriserna i landet.

SVT utnyttjade sitt inflytande för att främja en redan kraftigt subventionerad industri och bidrog därmed till att förvilla tittarna och presentera en grovt vinklad och förenklad bild av elprismarknaden i Sverige.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd förväntar sig att SVT tillsammans med erforderlig expertis tillrättalägger och nyanserar de nu spridda felaktigheterna.

 

Föreningen Svenskt Landskapsskydds vision:

Ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog