Granskningsnämnden för radio och TV

SVT:s Bingo Royale stred inte mot bestämmelsen om telvisionens genomslagskraft

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:32 CET

2007-02-07 SB 76/07
PRESSMEDDELANDE

I SVT:s Bingo Royale förekom bl.a. bingodragningar, sketcher och
musikunderhållning. I en av sketcherna satt en tjej i knäet på en man och de
kysstes. Följande sas: (Man) – Men vad är det? (Tjej) – Det är bara, det känns lite
konstigt. (Man) – Vad då? (Tjej) – Men, att du är min pappa. (Man) – Nä men, vi har ju
snackat om det här innan. (Tjej) – Jag vet. Jag vet. Förlåt, förlåt. Vi struntar i det. Förlåt.
De fortsatte kyssas. (Tjej) – Vad härlig du är pappa.

Enligt Granskningsnämndens mening gav den aktuella sketchen uttryck för en
aningslös syn på incest och sexuella övergrepp.

Nämnden kunde emellertid inte
finna att inslaget var sådant att det omfattades av bestämmelsen om mediets
genomslagskraft enligt den praxis som har utbildats kring bestämmelsen. Enligt
nämndens mening skulle det bära för långt att utsträcka tillämpningsområdet till
att omfatta detta slag av innehåll. Nämnden ansåg att det i stället måste vara en
fråga för programföretaget att avgöra om sådana inslag bör sändas.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Sveriges Television ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller
programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. Bestämmelsen innebär
enligt Granskningsnämndens praxis bl.a. ett krav på varsamhet i fråga om våldsinslag eller inslag med
sexualskildringar, vid speglingen av bruket av olika droger, när det gäller program eller inslag som kan
uppfattas som uppmaningar till brott och vid program eller inslag som är uppenbart kränkande mot
ettdera könet eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion eller sexuell läggning.
Nämnden har i sin praxis tolkat bestämmelsen så, att programföretagen inte heller får sända program
som är uppenbart kränkande mot människor med olika former av handikapp eller sjukdomar (13 § i
SVT:s sändningstillstånd).

Handläggare: Mattias Wande, telefon 08-606 79 77
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se