Tandvårdsskadeförbundet

SVT Skåne anmäls för att vara partiskt och osakligt

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 12:05 CET

Tandvårdsskadeförbundet anmäler SVT Skåne till granskningsnämnden för två inslag som de anser ger vinklad, ensidig och felaktig information om amalgamets risker. Anmälan gäller också att förbundet mobbas av både journalisten och den medverkande professorn.

- Det är häpnadsväckande att ett publicserviceföretag som SVT kan göra ett så vinklat och helt partiskt inslag, säger Ann-Marie Lidmark, ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.

I båda programmen intervjuas professor Björn Klinge, som öser sin galla över Tandvårdsskadeförbundet och anser dess verksamhet vara känslostyrd och kunskapsföraktande.

- Inget kan vara mer fel, säger förbundets ordförande. I förbundsstyrelsen sitter professor Lindh, som är en av de forskare som utvärderat amalgamsaneringen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I styrelsen finns också tandläkare Öckert som även hon publicerat forskning om positiva hälsoeffekter av amalgamsanering.

Tandvårdsskadeförbundet finner det förvånande att professor Björn Klinge får stå helt oemotsagd i SVT:s program när han påstår att det inte finns forskning som visar att amalgam är hälsofarligt.

- Det borde vara självklart för var och en att ett gift som kvicksilver kan riskera att vissa individer blir sjuka och journalisten borde reagerat på professor Klinges tvärsäkra påstående, säger Ann-Marie Lidmark.

För kvicksilvers hälsorisker finns mängder av bevis i form av forskningsrapporter, enligt Tandvårdsskadeförbundet. En del av dessa, som bland annat visar genetisk känslighet med ökade besvär ju fler tandfyllningar som sätts in, refereras i anmälan till radio och TV:s granskningsnämnd.

- Tandvårdsskadeförbundet har alltid, precis som många andra funktionshinderförbund, legat i framkant när det gäller att ta till sig ny forskning. Medlemmarna informeras och vi försöker få myndigheterna att ta till sig de nya rönen, säger förbundsordföranden Ann-Marie Lidmark.

Hon anser att myndigheterna liksom hälso- och sjukvården är tröga och att det ofta dröjer flera årtionden innan ny information slår rot trots övertygande forskningsbevis.

- Att kvicksilver läcker från amalgam är kunskaper som funnits länge liksom att en del individer påverkas och får hälsoförbättringar efter amalgamsanering.

- Det som nu är nytt är att vissa gener identifierats som ökar känsligheten för kvicksilver. Även den epigenetiska forskningen sätter kvicksilver från amalgamfyllningar i ny dager, eftersom tungmetallen har förmåga att påverka genernas uttryck.

Tandvårdsskadeförbundet slår därmed fast att det inte finns någon som helst tvekan om att kvicksilver är skadligt och att vissa känsliga grupper kan påverkas av ytterst små mängder. 

Amalgam läcker tillräckligt mycket kvicksilver för att kunna påverka hälsan både hos den enskilda individen och hos foster, enligt Tandvårdsskadeförbundet. Därför finns även i länder som tillåter amalgam restriktioner för insättning av detta material på barn som är extra känsliga och på gravida då det finns risk för fosterskador.

Inga nya amalgamfyllningar får sättas in på patienter i Sverige, men de gamla fyllningarna finns kvar och ungefär hälften av befolkningen har sådana. Många nyanlända har dessutom munnen full med amalgam och andra metaller, vars kombinationseffekter kan vara förödande för hälsan.

För mer information:

Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande

Tel 070 74279 57 eller epost lidmark@gmail.com

.Till anmälan

Giftfri tandvård för bättre folkhälsa