Syntolkning Nu

SVT Text visar vad som syntolkas i landet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 15:10 CEST

Från vecka 21 blir det möjligt att på SVT Text, 287-289, få information om vad som syntolkas i landet. Detta sker tack vare föreningen Syntolkning Nu i Sverige. Majoriteten av de som behöver syntolkning får ingen information om att möjligheten finns eller var det finns. Vad värre är att de som borde känna till tjänsten inte vet vad som sker. Vid en spontan undersökning under Leva och Fungeramässan i Göteborg tillfrågades besökarna om de kände till skillnaden mellan en teckenspråkstolk och en syntolk. Åtta av tio kunde inte svara på det.

I och med den nya möjligheten att lämna information via SVT Text hoppas Syntolkning Nu att ännu fler personer får kännedom om syntolkningar på SVT, teater, film och andra nöjesevenemang samt SVT/UR Play. Föreningen får även hjälp med information från bland andra Riksföreningarna Unga Synskadade och Synskadades Riksförbund om vad som syntolkas i landet. Informationen läggs kontinuerligt ut i kalendern på hemsidan och från den 20 maj även via SVT Text och där under namnet Syntolkcentralen.

INFO
Syntolkcentralen är en del av det projekt som i februari 2013 erhöll projektstöd från Allmänna Arvsfonden. I detta skall man bland annat hitta nya vägar att informera om syntolkning.
Inför sommaren kommer Syntolkcentralen öppna en telefonlinje, som främst berör syntolkningar.
Syntolkning Nu har med Arvsfondsprojektet även förändrat sin hemsida med att starta upp Allt om syntolkning. Där finns olika former av reportage och information om syntolkning. Sidorna finns på nätet under www.alltomsyntolkning.nu.
Syntolkning Nu kommer även fortsätta verka för att få till stånd en nationell samordning av syntolkningsverksamheten i hela landet..

I Sverige finns över 100 000 synskadade människor, cirka 14 000 av dessa är medlemmar i SRF. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Föreningen arrangerar och syntolkar livearrangemang främst för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.. Sedan 2013 erhåller Syntolkning Nu ett projektbidrag av Allmäna Arvsfonden.