Järfällahus AB

SWAT vinner pris för integration

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 19:42 CEST

Den 12 oktober fick ungdomsföreningen SWAT motta SABOs stora bopris som bästa integrationsprojekt vid en stor konferens i Göteborg. 

Att främja integration

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation, arrangerade konferensen i Göteborg på temat ”Att främja integration”. Ett par av Järfällahus medarbetare åkte dit tillsammans med representanter från Hyresgästföreningen och fyra ungdomar från ungdomsföreningen SWAT. Vi presenterade projektet inför övriga deltagare på konferensen. På kvällen kom höjdpunkten då vi fick motta priset. Vi vann i konkurrens med 15 andra bostadsbolag som också skickat in tävlingsbidrag.

Gemenskap och stolthet

Målet med vårt ungdomsarbete är att bidra till bättre gemenskap i områdena, en meningsfull fritid för ungdomar, ett livligare lokalt föreningsliv och en ökad stolthet över den egna hembygden. Detta har i sin tur lett till fördelar såsom minskat klotter och minskad skadegörelse. Och förstås ökad integration.

Integration och föreningsliv

Ungdomarna har lärt sig hur föreningsliv fungerar. Några av dem har gått vidare till att bli ledamöter i ordinarie lokala Hyresgästföreningar. Därmed integreras också olika åldrar och föreningslivet i kommunen vitaliseras.

Ömsesidig tillit

− Att jobba med ungdomarna är ett viktigt socialt ansvar och hållbar utveckling för bostadsområdet, säger projektledaren Ali. Ett sådant uppdrag måste präglas av ömsesidig tillit mellan oss vuxna och ungdomarna. Det handlar om morgondagens hyresgäster och medborgare. Hemligheten bakom vår framgång är att ungdomarna är med och påverkar på riktigt och på deras villkor. Vi fångar ungdomarnas intresse och engagemang. som tillsammans med vår vilja skapar det som vi idag kallar för SWAT, en insatsstyrka för ett bättre boende.

Priset i tävlingen är ett utbildningsstipendium.

Fakta om SWAT:

  • SWAT är en ungdomsförening inom ramen för Boutveckling, som är Järfällahus samarbete med Hyresgästföreningen Järfälla.
  • Verksamheten har funnits sedan 2007.
  • SWAT har ca 100 aktiva medlemmar, men långt flera deltar på olika sätt i verksamheten.
  • Verksamheten började på Tallbohov/Söderhöjden men finns nu också i Lilla Ulvsättra, Högby och på Sångvägen.
  • Ungdomarna städar och tar bort klotter i bostadsområdena, hjälper till vid gårdsfester och andra arrangemang, anordnar roliga aktiviteter på skolloven, åker på läger m m.
  • Verksamheten leds av projektledarna Ali och Aiya.