SweBoat, Båtbranchens riksförbund

Sweboat fortsätter granska Sveriges båtliv – ny undersökning ska utse Årets Båtkommun 2011

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:38 CET

Sweboat fortsätter granska förutsättningarna för båtliv i Sverige.

Under den kommande vintern kartlägger Sweboat, båtbranschens riksorganisation, på nytt förutsättningarna för båtliv i svenska kommuner.

I april utses Årets Båtkommun 2011.

I våras utsågs Nynäshamn till Årets Båtkommun 2010 närmast följd av Strömstad och Karlshamn. Det blev resultatet av den första kartläggningen och jämförelsen i sitt slag av båtlivet i Sveriges kommuner. Undersökningen tog bland annat fasta på tillgänglighet, kostnader och kommunalt engagemang. Resultatet visade på stora skillnader och att möjligheterna att bedriva båtliv varierar kraftigt från kommun till kommun.

 

– Närheten till vatten är långt ifrån det enda som behövs för den som vill ha ett aktivt båtliv. Båtplats, möjlighet till enkel sjösättning och vinterförvaring är kritiska faktorer och här är variationerna mycket stora över landet, säger Mats Eriksson, vd för Sweboat.

 

Förra årets undersökning konstaterade att kötiden för en båtplats kan variera från ingen alls upp till tio år. Bara varannan kommun hade valt att driva egna hamnar medan resten lagt ut driften på båtklubbar och privata aktörer.

 

­ – Vi vet genom tidigare undersökningar att många svenskar längtar ut på sjön och att fler skulle ha egen båt om det var lättare att få båtplats. Oavsett vilken modell kommunerna väljer för hanteringen av båtlivet har politiker och tjänstemän ett stort ansvar för att öka tillgängligheten, säger Mats Eriksson.

 

Förra året valde i princip samtliga svenska kustkommuner och kommuner runt de största sjöarna att svara på Sweboats enkät. I nästa vecka distribueras årets enkätundersökning åter till samtliga svenska kommuner samt till ett stort antal båtklubbar och aktörer inom det privata näringslivet.

 

– I förra årets undersökning framkom att många kommuner hade ambitiösa tankar på att bland annat utveckla hamnanläggningar och det ska bli spännande att se hur planerna framskrider. Genom att uppmuntra goda exempel hoppas vi kunna stimulera till många nya, goda initiativ, säger Mats Eriksson.

 

Årets Båtkommun genomförs i samarbete med undersökningsföretaget K2Analys.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Eriksson, VD Sweboat. Telefon: 070–342 06 99. E-post: mats.eriksson@sweboat.se.

Så gick det 2010: http://www.sweboat.se/fakta-arets-batkommun-2010.aspx