Bilprovningen

Swebus samverkar med Bilprovningen och Volvo för ökad pålitlighet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 11:06 CEST

Swebus har påbörjat ett medvetet och uthålligt arbete med sin kvalitetsutveckling genom samverkan med Bilprovningen och leverantören Volvo. Syftet är att uppnå det viktigaste ur kundperspektiv, nämligen pålitlighet. Och samarbetet tycks redan ge resultat.

Swebus har inte mindre än 190 miljoner kunder varje år. Pålitlighet anses av kunderna vara den absolut viktigaste parametern vid val av buss som färdmedel. Därför har Swebus påbörjat ett medvetet, uthålligt och processinriktat arbete med sin kvalitetsutveckling. Bland annat ska man förbättra kontrollbesiktningsresultaten genom att utse ett så kallat förbättringsteam som förutom deltagare från det egna bolaget består av deltagare från Bilprovningen och Volvo. Att sätta upp mål, arbeta med ständig förbättring och följa upp dessa är avgörande för hur man lyckas över tid.

- Vi jobbar mycket med grundorsaksanalys och intern best practice, det vill säga att jämföra oss med andra för att hitta förbättringsmöjligheter, berättar Swebus kvalitetschef Per Franzén.

Underhåll ekonomiskt fördelaktigt

Sammanlagt rullar Swebus bussar 60000 mil om dagen. Att arbeta med underhållet av fordonsparken är därför av yttersta vikt. Ett förebyggande underhåll är dessutom ekonomiskt fördelaktigt.

- Det finns ännu ingen som kunnat faktabelägga guldplätering av underhåll. Däremot finns otaliga exempel på hur dyrt ett eftersatt underhåll kan bli, säger Per Franzén.

Ett av delmålen i strävan att öka pålitligheten är att mer än 80 procent av kontrollbesiktningarna hos Bilprovningen ska vara godkända. Ett ökat antal godkända besiktningar utan anmärkning leder till bättre punktlighet och regularitet samt ökad trafiksäkerhet.

Samverkan förbättrar statistiken

Arbetet tycks ge resultat för hittills under 2008 har Swebus 69 procent godkända besiktningar jämfört med 51 procent för samtliga bussbolag. Detsamma gäller även andra bussbolag som samverkar med Bilprovningen.

- Vi kan bidra till en positiv utveckling på många olika sätt, berättar Benny Örnerfors, Bilprovningens produktionschef. Till exempel kan vi erbjuda regelbunden och detaljerad uppföljning av besiktningsresultat, råd och tips om typiska fel samt utbildning för våra kunders egna tekniker.

För mer information kontakta:

Per Franzén, kvalitetschef, Swebus, mobil: 0701-87 16 90,
e-post: per.franzen@swebus.se

Benny Örnerfors, chef Produktion, Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Gun-Britt Ljungdahl, statistikchef, Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 15,
e-post: gun.britt.ljungdahl@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.granlund@bilprovningen.se
Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.
  • Medarbetare: 2000
  • Stationer: 180
  • Besiktningar per år: 5,4 miljoner
  • Omsättning, 2007: 1 500 Mkr
    Aktieägare: Svenska staten 52%, Bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag samt Svenska Bussbranschens Riksförbund.