Swedbag AB

Swedbag skapar mervärde med mångfald

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 07:30 CET

För att ständigt bli bättre arbetar Swedbag sedan flera år tillbaka med utvecklingsstrategin LEAN – en strategi som går ut på att hitta och ta bort allt som inte skapar mervärde för slutkunden. Det är ett effektivt sätt att hela tiden utveckla produktionsprocessen med kundens bästa i fokus. För att få det att fungera krävs en helhetssyn som omfattar både kunden och den egna organisationen.

På produktionsanläggningen i Jordbro är mångfaldstänkandet en viktig framgångsfaktor. Det berikar, skapar nya möjligheter och ger större utsikter att rekrytera rätt typ av medarbetare som kan bidra med annorlunda perspektiv, erfarenheter och kunskaper i arbetet med LEAN.

Mångfald skapar effektivare problemlösning

Kulturella, etniska och språkliga skillnader i personalgruppen tas om hand för att belysa och förbättra hela tillverkningsprocessen. Till exempel bidrar språkskillnader till att förenkla och förtydliga all kommunikation, vilket skapar enkla, raka och tydliga direktiv som alla förstår.

Pär Wik, VD på Swedbag säger: ”Det handlar om att ta tillvara på alla individers olika förutsättningar och kompetens. Det är inte bara olikheterna som skapar möjligheter i sig, utan även det samspel som uppstår mellan olika individer. Mångfald hjälper till att utveckla laget, vi blir bättre tillsammans helt enkelt. Mångfald är en stor möjlighet för alla företag om man bara vågar och vill”.

Utöver Swedbags arbete med miljöfrågor, återvinning, havens och skogens välstånd, vill företaget med ett fokuserat mångfaldsarbete ta ett samhällsansvar som både skapar arbetstillfällen och bidrar till bättre integration i samhället för nyanlända och nysvenskar.

Swedbag lyfter affären med hållbara bärkassar – infrastruktur för handeln och butiker. Kassen stärker köpupplevelsen och fortsätter att kommunicera långt efter avslutat köp. Swedbag erbjuder rådgivning, logistiktjänster och ett heltäckande utbud av bärkassar. Från vår produktionsanläggning i Jordbro levererar vi bärkassar med både platta och tvinnade handtag. Swedbag – specialister på bärkassar.