Swedbank

Swedbank Bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:50 CET

Fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet 2009

- Periodens resultat var -1 804 mkr (-3 337)
- Resultat per aktie var -1,83 kronor (-3,57)
- Räntabilitet på eget kapital var -8,3 procent (-16,9)
- K/I-talet uppgick till 0,54 (0,56)
- Räntenettot minskade med 6 procent till 4 702 mkr (5 017)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter ökade med 4 procent till 3 737 mkr (3 593)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 5 003 mkr (6 121). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 766 mkr (5 338). Bortskrivningar, netto, uppgick till 1 237 mkr (783). Kreditförlustnivån var 1,44 procent (1,75)

Helåret 2009 jämfört med helåret 2008

- Periodens resultat var -10 511 mkr (10 887)
- Resultat per aktie var -10,66 kronor (16,51)
- Räntabilitet på eget kapital var -12,5 procent (15,2 procent)
- K/I-talet uppgick till 0,51 (0,50)
- Räntenettot minskade med 4 procent till 20 765 mkr (21 702)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 1 procent till 16 612 mkr (16 856)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 24 641 mkr (3 156). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 21 794 mkr (2 638). Bortskrivningar, netto, uppgick till 2 847 mkr (518)
- Nedskrivning av immateriella tillgångar har belastat resultatet med 1 305 mkr (1 403)
- Primärkapitalrelationen ökade enligt Basel 2 till 13,5 procent (11,1 procent den 31 december 2008) och med övergångsregler till 10,4 procent (8,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt Basel 2 12,0 procent (9,7) och med övergångsregler 9,2 procent (7,4).


För att ta del av hela rapporten se bifogad pdf-fil eller www.swedbank.se/ir

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 389 kontor i Sverige, 235 kontor i de baltiska länderna samt 218 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. Per den 30 september 2009 uppgick balansomslutningen till 1 815 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 20 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se