Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Swedbank breddar privatekonomisk analys

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 08:48 CET

Swedbank vill delta mer i debatten om hushållens ekonomi och göra sin kunskap än mer tillgänglig. Ylva Yngveson har utsetts som senior ekonom, en ny tjänst med inriktning på långtidssparande och trygghet. Erika Pahne efterträder Ylva Yngveson som ny chef för Institutet för Privatekonomi hos Swedbank.

Ylva Yngveson, som under drygt tio år varit chef för Institutet för Privatekonomi, tillträder en ny tjänst som senior ekonom i bankens enhet för Public Affairs. Ylva Yngveson kommer att inrikta sitt arbete på att lyfta frågorna om det ökade egna ansvaret för trygghet och välfärd.

Ylva Yngveson har lång erfarenhet av att analysera alla frågor som rör privatekonomins förutsättningar och regelverk. Hon är också en av initiativtagarna till det nationella nätverket för finansiell folkbildning, Gilla Din Ekonomi.

Erika Pahne är civilekonom och har en bakgrund från verksamhets- och ekonomistyrning. Hon har även en lång och gedigen erfarenhet som analytiker och privatekonom inom Institutet för Privatekonomi. År 2010 byggde hon upp Institutet för Privatekonomis verksamhet i Estland, Lettland och Litauen och har sedan dess ansvarat för den verksamheten.

Institutet för Privatekonomi inom Swedbank har under många år bevakat områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Den egna analysen presenteras främst i rapporter och skrifter. Institutet deltar aktivt i det offentliga samtalet och är ofta synligt i medierna.

Förändringen gäller från och med 1 november 2013.

För ytterligare information, kontakta
Mikael Sekund, chef för Public Affairs, Swedbank, tfn 070-824 1818
Erika Pahne, chef, Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn 070-227 1656
Ylva Yngveson, senior ekonom Public Affairs, Swedbank, tfn 070-200 1245

 

Institutet för Privatekonomi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar enskilda individer och hushåll. Vi deltar i den allmänna debatten och ställer upp i intervjuer och med föredrag.
www.swedbank.se/privatekonomi