Swedbank

Swedbank: Delårsrapport januari - mars

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:20 CEST

Periodens resultat för första kvartalet 2009

  • Periodens resultat var -3 358 mkr (2 900). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar på 1 305 mkr och engångskostnad för felaktiga fondavgifter inom Swedbank Robur på 346 mkr efter skatt, var resultatet -1 707 mkr

  • Exklusive dessa belopp uppgick rörelseresultatet till -1 572 mkr

  • Resultat per aktie var -4,34 kronor (5,26 kronor)

  • Räntabilitet på eget kapital var negativt (16,8 procent)

  • K/I-talet uppgick till 0,49 (0,53)

  • Räntenettot ökade med 11 procent till 5 803 mkr (5 241)

  • Kreditförlusterna netto uppgick till 6 845 mkr (288). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 6 552 mkr (235). Bortskrivningar, netto, uppgick till 293 mkr (53). Av reserveringarna utgjorde 3 680 mkr utökade gruppvisa reserveringar mot bakgrund av den kraftigt försämrade makroekonomiska situationen. Kreditförlustnivån var 2,16 procent (0,10)

  • Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 10,8 procent (11,1 procent den 31 december 2008) och med övergångsregler till 9,3 procent (8,4)


Läs hela kvartalsrapporten i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.seSwedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.