Swedbank

Swedbank firar 190 år – en framgångsrik historia som bara börjat

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:18 CEST

För två sekel sedan var det olika tidszoner i olika städer i Sverige. Det fanns inga järnvägar och fortfarande fanns det slavar i de svenska kolonierna. Det skulle dröja mer än 100 år innan Sverige fick allmän rösträtt. I den miljön föddes idén om en samhällsansvarig bank. Swedbank firar 190 år!

I början av 1800-talet gick bara vart sjunde barn i skolan. Arbetslöshet och alkoholism skapade utbredd misär och fattigdom och nästan var femte invånare fick socialbidrag. I den miljön närdes en tanke om att även en liten sparad slant skulle kunna växa till en buffert. Det skulle vara möjligt även för de som hade det sämst ställt att få sina pengar att växa.

Så, idag den 28 oktober för exakt 190 år sedan klev en liten flicka, Carolina, i sällskap av sin bror och far, in genom dörrarna till Västra Hamngatan 15 i Göteborg, och öppnade Sveriges första sparkonto i Sveriges första sparbank. Hon satte in 12 skilling banco.

Det var den trettioårige entreprenören Eduard Ludendorff, född i Stettin i Tyskland, som jobbat sig upp till grosshandlare, som startade Sveriges första sparbank.

– Det är med stor ödmjukhet jag har tagit över den stafettpinne som vandrat i 190 år. Vårt arv är att välkomna alla som kunder, och vi fortsätter att vara öppna och inkluderande, kommenterar Swedbanks vd och koncernchef Michael Wolf jubileumsdagen.

Michael Wolf fortsätter:

– Vårt fokus är att främja en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Nu, liksom genom vår historia, vill vi med finansiella lösningar bidra till att människor, företag och samhällen utvecklas och växer. Vi fortsätter att samla goda krafter för angelägna samhällsprojekt.
Vi är stolta över vår historia, men den har bara börjat.


För ytterligare information:
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 september 2010 uppgick balansomslutningen till 1 846 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se